Leeravond

Lezing 01 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Leeravond

over zelfredzaamheid, veerkracht en preventie

In het kader van het nieuwe programma Wijken&Innovatie&Zorg organiseert TOP een leeravond over zelfredzaamheid, veerkracht en preventie. Dit gaat over hoe je zo lang mogelijk probeert gezond te blijven of, als er gezondheidsproblemen zich voordoen, hoe je daar zo goed mogelijk mee om gaat. Veerkracht helpt om met lastige situaties om te gaan.
Het onderwerp wordt van verschillende kanten benaderd:

  • Machteld Huber, arts-ondezoeker, houdt een inleiding over een nieuw concept voor gezondheid, die zij in een promotieonderzoek heeft ontwikkeld. Haar definitie van gezondheid legt meer accent op dynamisch aanpassen en eigen regie. Die begrippen ontbreken nu in het huidige concept, terwijl die door patiënten als heel relevant worden ervaren, stelt Huber.
  • Johan Molenbroek van de TU-Delft, Industrieel Ontwerp, zal ingaan op de vraag wat vanuit de techniek kan worden bijgedragen aan zelfredzaamheid en preventie.
  • Wij willen ook gewone mensen aan het woord laten. Voor een goede gezondheid is het ook belangrijk om bezig te blijven, ergens voor te willen gaan, een tweede “carrière” te beginnen. Er zijn zoveel leuke Delftse voorbeelden die dat laten zien.

Het programma Wijken&Innovatie&Zorg is de opvolger van Zorg&Techniek&Wijken.
TOP biedt daarin een discussieplatform voor innovatie van ondersteuning en zorgverlening in de Delftse wijken en buurten.

TOP faciliteert discussies over zorg, ondersteuning en zelfredzaamheid van Delftse burgers, vanuit perspectief van die burger en de wijk. TOP richt zich daarbij op zowel technische als sociale innovaties. TOP betrekt daarbij partijen die zorg en ondersteuning organiseren en uitvoeren, zoals mantelzorgers, vrijwilligers, zorginstellingen en bedrijven die diensten en services leveren. TOP biedt zo een discussieplatform voor de lerende stad.