Klimaatverandering in een snelkookpan

Lezing 09 september 2015 20:00 Podium door Bèta Balie

Klimaatverandering in een snelkookpan

Beta Balie-debat o.l.v. Michiel Brouwer mmv  wethouder Stephan Brandligt, prof. Herman Russchenberg, Christiaan Wallet, Nienke Maas, Hiltrud Pötz

 

 

 

 

In Parijs zullen de wereldleiders in december nieuwe afspraken maken over het voorkomen van de opwarming van de aarde. Naar aanleiding daarvan organiseren TOP en DelftDesign samen met Studium Generale, Theater de Veste en de TU Delft, gezamenlijk Beta Balie, een reeks van debatten en activiteiten over klimaatverandering en klimaatadaptatie (het aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering). De vragen waarop we ingaan zijn breed: welke verandering is er eigenlijk, en hoe meet je dat? – Wat verandert er voor Nederland en voor Delft, en wat kunnen we daaraan doen? In Delft wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Zowel bij de TU Delft, als bij kennisinstellingen TNO, Deltares en IHE, het ministerie IenM, en bij het bedrijfsleven en de gemeente.

Op 9 september is de startbijeenkomst van de reeks activiteiten door de Beta Balie. U krijgt een vogelvlucht over de stand van zaken, en u geeft mede vorm aan de invulling van het najaars-programma. Delftse bedrijven, kennisinstellingen, de TU en de gemeente en u aan het woord.