Achtergrond lezingenreeks Wetenschap en Filosofie

Cursus

Biedt de wetenschap mensen nog vertrouwen ook als zij onzekerheid brengt?
Bovenstaande vraag is het thema van het nieuwe filosofieprogramma van TOPdelft voor de eerste helft van 2019. Wetenschap is bijzonder belangrijk in en voor de huidige samenlevingen. Om deze bewering te staven hoeven we alleen maar te kijken naar wat we dagelijks gebruiken. De mobiele telefoon, computers, medicijnen, bruggen en wegen, vervoer in alle vormen en maten en ga zo maar door. De Duitse filosoof Sloterdijk spreekt van een algehele mobilisatie van de samenleving waarvan de effecten op het samenleven groot zijn: verbetering van kwaliteit van leven: gezondheid, veiligheid, etc.; versnelling van het leven: meer mobiel; meer contacten; meer kennis; etc.; verandering van waarden: langere levensduur; andere verantwoordelijkheden; vluchtiger contact etc. en verandering van realiteiten: van nepnieuws naar virtual reality.

Wat hebben deze vernieuwingen voor effecten op wat mensen verwachten van de wetenschap en van elkaar? Verwachten zij zekerheid of is het inherent aan wetenschap en haar vernieuwingen dat zij onzekerheid doet ontstaan? Gaat het dan niet eerder om het vertrouwen van de wetenschap en vertrouwen in en van elkaar?

In deze reeks Wetenschap en Filosofie (6 lezingen en een evaluatiebijeenkomst) onderzoeken we het ontstaan van vertrouwen en zekerheid in en van de wetenschap aan de hand van een tweetal vragen en aan de hand van filosofen: van Thales tot Foucault; Hegel; Popper, Rorty en Foucault. De vragen zijn:
1. Wat betekenen de resultaten en effecten van de wetenschap voor vragen naar:
a. waarheid, wat is dit en wat is het ware?
b. de waarde van waarden?
c. De normatieve kracht en mogelijkheden van weten(schap) om vertrouwen te geven?
2. Als mensen verlangen naar zekerheid en vertrouwen in de wetenschap en in de samenleving, waar gaan we onze zekerheden vanaf nu vinden?
a. In meer weten en dus in data, producten en diensten of
b. in ons zelf of
c. in de ander en in het samenleven als gemeenschap?