Afvalstad

Expositie 19 juni 2021 tot 04 augustus 2021 Atelier door Kunstsuper

Omdat er onduidelijkheid bestaat over wat allemaal onder PMD-afval valt, heeft de Kunstsuper het project Afvalstad bedacht.

Met de blik naar buiten; een samenwerking met scholen. In de 1e fase van het project Afvalstad hebben leerlingen uit 4 VWO van het CLD middels een enquête onder bewoners, medewerkers van Avalex en medewerkers van de Gemeente onderzocht wat zij wisten te vertellen over PMD (Plastic, Metaal, Drinkpakken)-afval: Wat dachten ze ervan te weten en wat bleken ze echt te weten?

Dit gedeelte werd afgesloten met het maken van posters en het ontwerpen van een  beslisboom: een ja/nee organigram waaruit gedistilleerd kan worden welk afval tot welke categorie behoort.

De tweede fase van het project was het bouwen van een afvalstad. Leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft en het ROC Mondriaan hebben de stad ontworpen en geholpen met technische onderdelen.

Achter de schermen werd het project uitgewerkt met kunstenaars uit de Kunstsuper: een bijzondere kunstinstallatie van een stad gemaakt van PMD-afvalmaterialen te bewonderen in het Prinsenkwartier.

 

Livestream opening 18-6-2021: