Benedictio lV – wegens succes verlengd! tot 30 november

Expositie 04 september 2020 tot 29 november 2020 expo door Natasha Knoppel Art Galleries

Benedictio IV : mighty echo of the Amazon rainforest – revelations of the Guianas concentreert zich op het Amazone-regenwoud van de drie Guyana’s : Suriname, Frans Guyana en Guyana. Met 50 kunstwerken van 20 kunstenaars uit 5 landen is deze multimediale kunsttentoonstelling – een ode aan het Amazoneregenwoud waarin onderscheidende kunst van 17 top- en veelbelovende kunstenaars uit de Guyana’s en 3 speciale gastkunstenaars uit Nederland en Zwitserland wordt getoond. Binnen de tentoonstellingscontext worden de verschillende artistieke perspectieven en visies op het thema van het Amazone regenwoud gepresenteerd.

De tentoonstelling wordt ingeleid door de exclusieve Amazone Blue Mural, die een brug en symbiose vormt tussen Nederlands cultureel erfgoed – Delfts Blauw- en de geestkracht van het Amazone regenwoud. Via multimediale kunst, de bijbehorende audio podcast tour, een slide show van de mooiste binnenland foto’s van Suriname, een spannende video van de koning van het regenwoud – de Jaguar, een virtual reality belevenis in het Amazone-regenwoud, een foto-installatie die de relatie schetst tussen de inheemse bevolking en het regenwoud maar ook verhaalt over het controversiële goudwinningsprobleem, deskundige online  presentaties  en het Benedictio IV educatieve projectboek wordt de bezoeker geïnformeerd over het belang en de noodzaak tot bescherming en behoud van dit stuk werelderfgoed dat het Amazone-regenwoud heet, haar biodiversiteit en haar inheemse volkeren.

Kunstenaars:
Jose Legrand | Fabrice Loval | Roseman Robinot | Thierry Tian -Sio-Po I
Stanley Greaves | Jules Chin A Foeng | Leo Wong Loi Sing | Isan Corinde | Armand Baag | Ray Daal | Kenneth Beeker | George Simon | Bernadette Persaud | Desmond Alli | Merlene Ellis | Nora Papp |Herman van Bergen | Ed Hart | Ron Flu I  Hugo Kaagman

10% van de netto opbrengst van de Benedictio IV gaat naar de OIS ( Organisatie van Inheemsen in Suriname)

Entree:
volwassen €15,-
kinderen 5 tot 12 jaar €9,-
kinderen tot 5 jaar €0,-

hier kun je je ticket kopen

Natasha Knoppel Art Galleries organiseert de Benedictio tentoonstellingen.

Het Benedictio format omvat multimediale kunsttentoonstellingen die thematisch zijn gecentreerd. Er zijn twee hoofdthema’s waar de Benedictio‘s zich op richten: 1. Cultureel Erfgoed en 2. Milieu & Duurzaamheid. De Benedictio’s zijn bewustmakingscampagnes die de bezoekers via kunst, teksten, lezingen en een projectboek informeren over het centrale thema en hopelijk inspireren en motiveren om dieper na te denken over het gepresenteerde thema teneinde bij te dragen aan het goede doel verbonden aan het thema door bijvoorbeeld de aankoop van kunst of gewoon door toegangskaarten voor de tentoonstelling te kopen. Standaard wordt 10 procent van de netto opbrengst van Benedictio geschonken aan een goed doel dat verband houdt met het thema. 

Tijdens de tentoonstellingen worden (online) verdiepingslezingen gegeven door experts om het publiek verder te informeren over het thema en de omliggende zaken. Bij de tentoonstellingen van Benedictio verschijnt een bijbehorend projectboek met educatieve waarde over de tentoonstelling zelf en met verdere informatie over het thema met tekstbijdragen door prominenten uit het werkveld. Educatie staat immers aan de basis van bewustwording.