Bètabalie: Stedelijke functies

Debat 15 mei 2019 20:00 door Bèta Balie

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats, werkplaats, marktplaats, afzetgebied en schuilplaats. Deze functies zorgden ervoor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. In deze opvatting is de stad vooral een productie- en consumptiemilieu. De vraag voor de toekomst is welke functies nog vervuld zullen worden en of er geen nieuwe functies ontstaan? Bijvoorbeeld de stad als speelplaats, als evenemententerrein, als energiebron of als nieuw natuurgebied. Er zijn de laatste jaren veel experimenten gedaan om dat te ontdekken. Verder is het de vraag op welk schaalniveau de stad zich zal ontwikkelen. Staat ons een verdere schaalvergroting te wachten naar megapolissen of juist een schaalverkleining?

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.