Bètabalie: Stedelijke toekomst

Lezing 05 juni 2019 20:00 door Bèta Balie

Rond de toekomst van de stad zijn er kwesties genoeg die om een oplossing vragen. Er is ongetwijfeld niet één zaligmakend concept als remedie voor al deze kwesties, maar er is wel een aantal noties te benoemen die helpen de juiste maatregelen te nemen. Na de grote crisis van de laatste jaren is er een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om nieuwe maatregelen. Men kan denken aan het verleggen van geldstromen en verantwoordelijkheden of een andere rolverdeling en vaardigheden. Dat heeft consequenties voor opleidingen en opdrachtverlening. Centrale vraag: is de polis nog in staat tot een eigen politiek of worden de keuzes elders gemaakt?

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.