Danser en Drone, duet of duel

Lezing 19 maart 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Danser en drone – duet of duel?

David Middendorp, choreograaf

Moderne technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Nieuwe uitvindingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. De macht die wij hebben over onze omgeving en onszelf wordt daardoor steeds groter. Maar nieuwe technologische toepassingen brengen grote verantwoordelijkheden met zich mee. Zijn wij wel in staat deze verantwoordelijkheden te dragen? Het al dan niet kunnen beheersen van de (moderne) techniek staat centraal in actuele politieke, filosofische en ethische discussies. Choreograaf David Middendorp maakt in zijn voorstelling Blue Technology dankbaar gebruik van de verbluffende mogelijkheden van nieuwe technologieën en nodigt tegelijkertijd zijn publiek uit tot kritische reflectie op de rol van technologie op ons dagelijks leven.

Voor veel cultuurcritici staat vast dat de huidige technologische vooruitgang onbeheersbaar wordt en daarmee het belangrijkste probleem van deze tijd vormt. Er zijn echter ook denkers die helemaal geen probleem van beheersbaarheid zien, bijvoorbeeld omdat volgens hen negatieve gevolgen van techniek zichzelf uiteindelijk oplossen door middel van een andere of betere technische oplossing.

Choreograaf David Middendorp staat erom bekend in zijn voorstellingen dans en technologie met elkaar te laten versmelten. Met Blue Technology benut hij opnieuw de creatieve potenties van de nieuwste technologieën. Maar daarbij verhoudt hij zich ook tot de actuele discussies over de ethiek en beheersbaarheid van technologie, door in zijn voorstelling het spanningsveld tussen mens en technologie te weerspiegelen.

In het slotstuk van Blue Technology speelt een drone een belangrijke rol. Middendorp werkt samen met studenten van de TU Delft om een besturingssysteem te ontwikkelen waarmee de drone automatisch reageert op de danser. Ze gebruiken motion capture beelden van een danser om de positie van de drone te bepalen.

Op 14 maart is de voorstelling ‘A dark flirt with gravity’ te zien tijdens het Delft Moves Festival in Theater de Veste. Deze voorstelling is het eerste resultaat van het onderzoek naar het drone-besturingssysteem. Op 18 september gaat Blue Technology door heel Nederland op tournee.

In zijn presentatie bij TOP licht David Middendorp toe wat zijn motivatie is om techniek en dans te combineren en om het spanningsveld tussen mens en technologie tot onderwerp te nemen van een voorstelling.