Relatie kunst en levenswetenschappen

Lezing 15 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

De indringende relatie van kunst met de levenswetenschappen

– Over de rol van kunst in het publieke en academische debat –

door Robert Zwijnenberg, hoogleraar Uitwisseling tussen Kunst en Wetenschap, Leiden

 

Robert Zwijnenberg doet onderzoek en publiceert op het terrein van de Renaissance kunst en cultuur en op het gebied van de historische en hedendaagse uitwisseling tussen kunst en natuurwetenschappen. Hij is met name geïnteresseerd in hedendaagse kunstenaars die deelnemen aan de bio-technologische praktijk. Zwijnenberg is mededirecteur en -oprichter van The Arts and Genomics Centre (www.artsgenomics.org) dat uitwisselingen tussen kunstenaars en wetenschappers initieert. En hij is projectleider van een door BioSolarCells-gefinancierd project waarin kunstenaars, geesteswetenschappers en levenswetenschappers gezamenlijk onderzoek doen naar de overgang van een carbon-based naar een bio-based society. Zwijnenberg is bestuurslid van de Raad voor Geesteswetenschappen van de KNAW en lid van de Raad van Toezicht van Waag Society (Amsterdam).