De kunst van het veranderen (culturele filosofie)

Cursus 06 juni 2017 20:00 stadslab door Prinsenkwartier

3 – De kunst van verandering (culturele filosofie)
6, 13, 20, 27 juni
De derde cursus gaat over de kunst van verandering. Over het hergebruik van hetgeen verloren is gegaan en welke vorm zal dat krijgen. Wat zijn hedendaagse kwesties. Kan de zorg voor het zelf en de macht van het samen ons helpen? Hoe brengen we veranderingen tot stand? Rotterdamse Stadsfilosoof Henk Oosterling geeft een illustratieve lezing over dit onderwerp. De tweede bijeenkomt wordt geleid door Ivana Ivkovic. De laatste workshop wordt: (Cultural) Change as (Expression) in Exposure.
De cursus vindt plaats op dinsdagavonden van 20 – 22 uur: in februari, april en juni. Uw bijdrage is € 15 ,- per deelcursus. We vragen 40,- voor de gehele reeks. Een passe-partout voor de drie lezingen kost 15,-. Entree voor een enkele lezing is 7,50. Va de inkomsten worden de onkosten betaald. Er is geen winstoogmerk. Opgeven kan via info@prinsenkwartier.nl & info@stadsfilosoof.nl

Het PrinsenKwartier organiseert in 2017 de drieluik Filosofie in Uitvoering…
Thema: Me, Community and Mass (‘ik’, ‘het andere’ en ‘veranderen’)
De 20ste eeuw stond in het teken van individualisering en de vorming van grote massaorganisaties. De organisatie van diensten, goederen, verkoop en communicatie moest ‘geproduceerd’ worden. Het paradigma in die tijd was aanvankelijk nog gemeenschappelijkheid. Ondertussen zijn we vrijer maar ook van faciliteiten afhankelijker geworden. Dat is ten koste gegaan van een gezonde manier van samenleven. Hierin lijkt nu verandering te komen. Er ontstaan allerlei groepen rond wonen, voedsel, energiebeheer, zorg en vervoer. Wat heeft de filosofie over deze ontwikkeling te melden?
Uit een samenwerking van Jan Brouwer (Prinsenkwartier) en Hubertus Bahorie (Stadsfilosoof) is in het Prinsenkwartier een drieluik ontstaan waarin werelden samenkomen van filosofische analyse, kunstzinnige expressie, muzikale vervoering, theatrale reflecties, technisch vernuft en verbeeldende film. Jan Brouwer schreef o.m. het boek De Eindeloze Trap, over de kunst van het maken. Hubertus Bahorie werkt aan De Kunst van het Discrimineren, een boek dat najaar 2017 verschijnen zal.
Het Drieluik
• “Me” gaat over het ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijzelf’. En hoe zorg ik voor dat zelf?
• “Community” gaat over het machtige vermogen om in diversiteit samen te leven.
• “Mass” gaat in op de traagheid van het massale en op de snelheid van creatie, kunst, ontwikkeling
Filosofie in Uitvoering
De cursus bestaat uit inleidende lezingen van experts op het gebied van levenskunst, cultuur en sociale organisatie. Sprekers zijn: Jan Flameling, Gerrit Steunebrink, en Henk Oosterling. Op de lezing volgen steeds twee verdiepende bijeenkomsten en een nader te bepalen workshop. Te gast zijn Jonas Slaats, Dick Stammes en Ivana Ivcovic. Uw gastheren zijn Jan Brouwer en Hubertus Bahorie. Google u gerust! Voor wie zich begeeft in creatieve velden als kunst, ontwikkeling en innovatie moge de reeks een bron zijn van verhelderende inzichten en waardevolle ervaringen!