De macht van het samen (politieke filosofie)

Cursus 11 april 2017 20:00 door Prinsenkwartier

Het programma van Me-Community-Mass

2 – De macht van het samen (politieke filosofie)

4, 11, 18 & 25 april

Massale organisaties waren ooit van grote invloed. We organiseerden ons in kerken, vakbonden, politieke partijen, vredesbewegingen, omroepen en dergelijke. Dat is in betrekkelijk korte tijd helemaal verdwenen en daarvoor is niet veel in de plaats gekomen. We steunen af en toe nog een sympathiek initiatief maar dat is het wel. De macht is verhuisd naar enkele personen en naar enkele anonieme organisaties. Is er nog een macht van het samen? Zijn we gereduceerd automatisch te functioneren of hebben we ook nog iets in te brengen? Wat maakt ‘samen sterk’ en hoe scheppen
we iets nieuws?

Cultuurfilosoof Gerrit Steunebrink geeft een lezing over C’est le ton qui fait la musique. Daarna volgen twee bijeenkomsten reflectie en verdieping. De reeks wordt afgesloten met de workshop: De Onbekende Dimensie

“De macht van het samen” is het tweede deel uit een driedelige filosofiecursus.
Elke cursus begint met een lezing.

De cursus vindt plaats op dinsdagavonden in februari, april en juni en kost 15 euro per deelcursus. We vragen 40 euro voor de gehele reeks. Je kunt ook alleen de inleidende lezingen volgen. Kosten daarvoor zijn 7,50 euro per lezing.

De cursus is op dinsdagavonden van 20 – 22 uur.

Je kunt je opgeven door hier het formulier in te vullen.

Meer weten? Mail dan naar: info@stadsfilosoof.nl

Cursusprogramma filosofie in het Prinsenkwartier – voorjaar 2016

Het PrinsenKwartier organiseert in 2017 de drieluik Filosofie in Uitvoering…

Thema: Me, Community and Mass (‘ik’, ‘het andere’ en ‘veranderen’)

De 20ste eeuw stond in het teken van individualisering en de vorming van grote massaorganisaties. De organisatie van diensten, goederen, verkoop en communicatie moest ‘geproduceerd’ worden. Het paradigma in die tijd was aanvankelijk nog gemeenschappelijkheid. Ondertussen zijn we vrijer maar ook van faciliteiten afhankelijker geworden. Dat is ten koste gegaan van een gezonde manier van samenleven. Hierin lijkt nu verandering te komen. Er ontstaan allerlei groepen rond wonen, voedsel, energiebeheer, zorg en vervoer. Wat heeft de filosofie over deze ontwikkeling te melden?

Uit een samenwerking van Jan Brouwer (Prinsenkwartier) en Hubertus Bahorie (Stadsfilosoof) is in het Prinsenkwartier een drieluik ontstaan waarin werelden samenkomen van filosofische analyse, kunstzinnige expressie, muzikale vervoering, theatrale reflecties, technisch vernuft en verbeeldende film. Jan Brouwer schreef o.m. het boek De Eindeloze Trap, over de kunst van het maken. Hubertus Bahorie werkt aan De Kunst van het Discrimineren, een boek dat najaar 2017 verschijnen zal.

Het Drieluik

  • “Me” gaat over het ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijzelf’. En hoe zorg ik voor dat zelf?
  • “Community” gaat over het machtige vermogen om in diversiteit samen te leven.
  • “Mass” gaat in op de traagheid van het massale en op de snelheid van creatie, kunst, ontwikkeling

Filosofie in Uitvoering

De cursus bestaat uit inleidende lezingen van experts op het gebied van levenskunst, cultuur en sociale organisatie. Sprekers zijn: Jan Flameling, Gerrit Steunebrink, en Henk Oosterling. Op de lezing volgen steeds twee verdiepende bijeenkomsten en een nader te bepalen workshop. Te gast zijn Jonas Slaats, Dick Stammes en Ivana Ivcovic. Uw gastheren zijn Jan Brouwer en Hubertus Bahorie. Google u gerust! Voor wie zich begeeft in creatieve velden als kunst, ontwikkeling en innovatie moge de reeks een bron zijn van verhelderende inzichten en waardevolle ervaringen!