De regionale energiestrategie voor MRDH

Lezing 31 oktober 2018 20:00 door TOP Delft

Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 voor elke wijk aangeven welke keuzes er gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst. Dit vraagstuk heeft een complexiteit die de schaal van een gemeente ontstijgt: er worden daarom regionale energiestrategieën opgesteld, zodat er op regionale schaal keuzes en afspraken kunnen worden gemaakt. Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt deze energiestrategie nu ook opgesteld. Deze strategie moet ervoor zorgen dat er een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening ontstaat voor iedereen in de regio in 2050. TOPdelft geeft deze avond inzicht in de opgave en geeft het podium aan de makers van de eerste analyses en schetsen. Met medewerking van o.a. Marjon Bosman (VNG).

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.