De zorg voor het zelf (levenskunst)

Cursus 21 februari 2017 20:00 stadslab door Prinsenkwartier

Het programma van Me-Community-Mass

1 – De zorg voor het zelf (levenskunst)

7, 14, 21 februari & 7 maart

De zorg voor het zelf heeft de gemeenschap verwaarloosd. De overheid heeft veel gemeenschappelijke taken overgenomen en delen daarvan toenemend geprivatiseerd. Nadat de overheid zich meer en meer terugtrok, werd het crisis. Zijn we er nu beter van geworden of is er juist een deel verloren gegaan. Is het individu, als lid van de massa, er wel op vooruitgegaan? Hoe zit het met onszelf?

Hoe moeten we de zorg voor het zelf op ons nemen? En wat is het eigenlijk? Filosoof Jan Flameling neemt ons mee in zijn rijke ervaring met dit onderwerp en werpt wellicht een onverwachts licht op deze kwestie. Daarna volgen twee bijeenkomsten reflectie en verdieping. De vierde bijeenkomst is een workshop in Dimensies van Ervaren.

De cursus vindt plaats op dinsdagavonden in februari, april en juni en kost 15 euro per deelcursus. We vragen 40 euro voor de gehele reeks.

De cursus is op dinsdagavonden van 20 – 22 uur.

Je kunt je opgeven door hier het formulier in te vullen.

Meer weten? mail naar: via  info@stadsfilosoof.nl

Cursusprogramma filosofie in het Prinsenkwartier – voorjaar 2016

Het PrinsenKwartier organiseert in 2017 de drieluik Filosofie in Uitvoering…

Thema: Me, Community and Mass (‘ik’, ‘het andere’ en ‘veranderen’)

De 20ste eeuw stond in het teken van individualisering en de vorming van grote massaorganisaties. De organisatie van diensten, goederen, verkoop en communicatie moest ‘geproduceerd’ worden. Het paradigma in die tijd was aanvankelijk nog gemeenschappelijkheid. Ondertussen zijn we vrijer maar ook van faciliteiten afhankelijker geworden. Dat is ten koste gegaan van een gezonde manier van samenleven. Hierin lijkt nu verandering te komen. Er ontstaan allerlei groepen rond wonen, voedsel, energiebeheer, zorg en vervoer. Wat heeft de filosofie over deze ontwikkeling te melden?

Uit een samenwerking van Jan Brouwer (Prinsenkwartier) en Hubertus Bahorie (Stadsfilosoof) is in het Prinsenkwartier een drieluik ontstaan waarin werelden samenkomen van filosofische analyse, kunstzinnige expressie, muzikale vervoering, theatrale reflecties, technisch vernuft en verbeeldende film. Jan Brouwer schreef o.m. het boek De Eindeloze Trap, over de kunst van het maken. Hubertus Bahorie werkt aan De Kunst van het Discrimineren, een boek dat najaar 2017 verschijnen zal.

Het Drieluik

  • “Me” gaat over het ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijzelf’. En hoe zorg ik voor dat zelf?
  • “Community” gaat over het machtige vermogen om in diversiteit samen te leven.
  • “Mass” gaat in op de traagheid van het massale en op de snelheid van creatie, kunst, ontwikkeling

Filosofie in Uitvoering

De cursus bestaat uit inleidende lezingen van experts op het gebied van levenskunst, cultuur en sociale organisatie. Sprekers zijn: Jan Flameling, Gerrit Steunebrink, en Henk Oosterling. Op de lezing volgen steeds twee verdiepende bijeenkomsten en een nader te bepalen workshop. Te gast zijn Jonas Slaats, Dick Stammes en Ivana Ivcovic. Uw gastheren zijn Jan Brouwer en Hubertus Bahorie. Google u gerust! Voor wie zich begeeft in creatieve velden als kunst, ontwikkeling en innovatie moge de reeks een bron zijn van verhelderende inzichten en waardevolle ervaringen!