Debat

Programma

Technologie en ongelijkheid

Debat 20 oktober 2021 20:00 Podium door Bèta Balie

In Nederland wordt er vanuit gegaan dat iedereen voor zichzelf zorgt. Dat iedereen meedoet en eigen verantwoordelijkheid neemt, al dan niet met wat ondersteuning uit de omgeving. Maar deze zelfredzaamheid is niet zo vanzelfsprekend. Niet iedereen kán meedoen, en niet iedereen wíl meedoen. Digitalisering werpt drempels op. Het land lijkt ijverig op weg om alles […]

meer lezen ...

Archief

Delft Design challenge: ‘Wie is er bang voor hoogbouw?’

Debat 23 juni 2021 20:00 Prinsenkwartier door TOP Delft

De gemeente Delft heeft de ambitie om flink te groeien, binnen de grenzen van de stad. Dat betekent dat er meer hoogbouw nodig zal zijn en dat roept veel discussie op, over wind en schaduw bijvoorbeeld, maar ook over drukte en leefbaarheid. Een hele uitdaging dus, reden voor Delft Design om er de Delft Design […]

meer lezen ...

Stadmakerspodium online

Debat 14 oktober 2020 20:00 Bij jou thuis door TOP Delft

Met Fieke Grooters, Martine Venema, Frank van Vliet, Taco Postma, Annie Breeuwsma, Agnes van der Linden en Arnoud van der Meulen en anderen o.l.v. Nelly de Ridder Sinds we dichter bij huis blijven als gevolg van het coronavirus, is het groen in de directe woonomgeving herontdekt. Bij een gebrek aan (kwalitatief) groen zijn het soms […]

meer lezen ...

Stadsgesprek Mobiliteitsplan 2040

Debat 07 oktober 2020 20:00 Bij jou thuis door TOP Delft

Met Martina Huijsmans, Tako Postma, René Hartevelt en Guido Sluijsmans, Marien Vermeer, Sacha Hoogendoorn en anderen o.l.v. Jacoba van Gastel De gemeente heeft een mobiliteitsplan Delft 2040 opgesteld. Tot 14 september was er de gelegenheid hierop te reageren. Eind van het jaar zal het plan worden vastgesteld in de gemeenteraad. TOPdelft heeft eerder geconstateerd dat […]

meer lezen ...

Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft

Debat 08 juli 2020 20:00 door TOP Delft

Online Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft, over de impact van corona Onder leiding van Kim Huijpen en Wolter Smit online live te volgen via www.facebook.com/gemeentedelft Bekijk het gesprek terug: https://www.youtube.com/watch?v=rvDO2_UKpn4&feature=youtu.be Op 8 juli 2020 gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad, […]

meer lezen ...

uitgesteld: Verder in gesprek over de nieuwe Omgevingsvisie van Delft

Debat 18 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Wat is de betekenis van deze omgevingsvisie? De gemeente is hierover op 12 maart het gesprek met de stad gestart. TOPdelft geeft hieraan een vervolg vanuit de notie dat er veel op het spel staat. Hoe kunnen we het beste meedenken en meedoen? Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die aandacht en sturing vragen. Wat hebben […]

meer lezen ...

Stadsgesprek

Debat 11 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Met Karin Schrederhof, Maartje Martens, Romée Rodriguez, Nicoly Vermeulen en anderen, o.l.v. Rob Hundman Het aantal studenten in Delft groeit de komende jaren sterk. Wat betekent dit voor de woningbehoefte, wat is het effect op de algehele woningmarkt? Doel van de avond is om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk van de toenemende vraag naar studentenhuisvesting […]

meer lezen ...

Verbindende kunst in de Buitenhof

Debat 26 februari 2020 20:00 door TOP Delft

Hoe verbind je inwoners van de Delftse wijk Buitenhof met elkaar én met de stad? In dit stadsmakerspodium staat een bijzonder initiatief in de Buitenhof centraal. Een groep studenten is bezig om in de Delftse wijk Buitenhof een grootschalig sociaal kunstproject te realiseren, met als doel de buurt te vervrolijken en de ware identiteit van […]

meer lezen ...

Waterstof in de Energietransitie

Debat 12 februari 2020 20:00 door TOP Delft

Dit is de derde avond die TOPdelft samen met het Platform Energietransitie organiseert. Deze keer gaan we in gesprek met Ad van Wijk, professor Future Energy Systems bij de TU Delft. Waterstof is de toekomst, zeggen experts. Hoe kunnen we waterstof gaan gebruiken? Waterstof speelt een prominente rol in het klimaatakkoord. Zo ziet het kabinet […]

meer lezen ...