Debat

Archief

uitgesteld: Verder in gesprek over de nieuwe Omgevingsvisie van Delft

Debat 18 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Wat is de betekenis van deze omgevingsvisie? De gemeente is hierover op 12 maart het gesprek met de stad gestart. TOPdelft geeft hieraan een vervolg vanuit de notie dat er veel op het spel staat. Hoe kunnen we het beste meedenken en meedoen? Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die aandacht en sturing vragen. Wat hebben […]

meer lezen ...

Stadsgesprek

Debat 11 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Met Karin Schrederhof, Maartje Martens, Romée Rodriguez, Nicoly Vermeulen en anderen, o.l.v. Rob Hundman Het aantal studenten in Delft groeit de komende jaren sterk. Wat betekent dit voor de woningbehoefte, wat is het effect op de algehele woningmarkt? Doel van de avond is om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk van de toenemende vraag naar studentenhuisvesting […]

meer lezen ...

Verbindende kunst in de Buitenhof

Debat 26 februari 2020 20:00 door TOP Delft

Hoe verbind je inwoners van de Delftse wijk Buitenhof met elkaar én met de stad? In dit stadsmakerspodium staat een bijzonder initiatief in de Buitenhof centraal. Een groep studenten is bezig om in de Delftse wijk Buitenhof een grootschalig sociaal kunstproject te realiseren, met als doel de buurt te vervrolijken en de ware identiteit van […]

meer lezen ...

Waterstof in de Energietransitie

Debat 12 februari 2020 20:00 door TOP Delft

Dit is de derde avond die TOPdelft samen met het Platform Energietransitie organiseert. Deze keer gaan we in gesprek met Ad van Wijk, professor Future Energy Systems bij de TU Delft. Waterstof is de toekomst, zeggen experts. Hoe kunnen we waterstof gaan gebruiken? Waterstof speelt een prominente rol in het klimaatakkoord. Zo ziet het kabinet […]

meer lezen ...

De (innovatieve) maakindustrie – samen verder werken aan perspectief

Debat 11 december 2019 20:00 door TOP Delft

In het stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van deze Delftse maakindustrie. Zij constateerden ook forse dilemma’s: schaarse ruimte en schaarse middelen. Ze waren het ook eens over de noodzaak om samen te werken. […]

meer lezen ...

Ontwerpcafé: Stedelijk wonen in het Bethelpark

Debat 28 november 2019 20:00 door Delft Design

Het gebied grenzend aan het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt herbestemd tot bestendige stadswijk. Deze stedelijke inbreiding sluit aan bij de bestaande structuur van de Buitenhof, het nieuwe ziekenhuis en een naastgelegen ecologische zone. Het plan biedt een gemengd woonprogramma met in totaal 300 tot 350 energiezuinige woningen bestaande uit een mix van sociale huurwoningen, […]

meer lezen ...

Innovaties in mobiliteit, wat is het perspectief?

Debat 27 november 2019 20:00 door TOP Delft

De gemeente Delft bereidt een mobiliteitsplan voor. Dat komt begin volgend jaar uit. Dat plan moet het antwoord geven op de vraag hoe de groei van de mobiliteit die ontstaat door de forse verdichting van Delft kan worden opgevangen. Hoe zorgen we dat het toenemende verkeer veilig over de Delftse wegen kan blijven rijden? Wordt […]

meer lezen ...

Tanthof zoekt de dialoog

Debat 19 november 2019 20:00 door TOP Delft

TOPdelft biedt bewoners uit de Tanthof het platform om in gesprek te gaan. In de wijk is veel discussie ontstaan over de wens van de scholen om één grote gezamenlijke school te herbouwen in het park of op de locatie van de Kinderboerderij. Er spelen veel dilemma’s zoals de keuze voor verdichting versus het belang […]

meer lezen ...