Debat

Programma

Technologie en ongelijkheid

Debat 20 oktober 2021 20:00 Podium door Bèta Balie

In Nederland wordt er vanuit gegaan dat iedereen voor zichzelf zorgt. Dat iedereen meedoet en eigen verantwoordelijkheid neemt, al dan niet met wat ondersteuning uit de omgeving. Maar deze zelfredzaamheid is niet zo vanzelfsprekend. Niet iedereen kán meedoen, en niet iedereen wíl meedoen. Digitalisering werpt drempels op. Het land lijkt ijverig op weg om alles […]

meer lezen ...

Archief

De (innovatieve) maakindustrie – samen verder werken aan perspectief

Debat 11 december 2019 20:00 door TOP Delft

In het stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van deze Delftse maakindustrie. Zij constateerden ook forse dilemma’s: schaarse ruimte en schaarse middelen. Ze waren het ook eens over de noodzaak om samen te werken. […]

meer lezen ...

Ontwerpcafé: Stedelijk wonen in het Bethelpark

Debat 28 november 2019 20:00 door Delft Design

Het gebied grenzend aan het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt herbestemd tot bestendige stadswijk. Deze stedelijke inbreiding sluit aan bij de bestaande structuur van de Buitenhof, het nieuwe ziekenhuis en een naastgelegen ecologische zone. Het plan biedt een gemengd woonprogramma met in totaal 300 tot 350 energiezuinige woningen bestaande uit een mix van sociale huurwoningen, […]

meer lezen ...

Innovaties in mobiliteit, wat is het perspectief?

Debat 27 november 2019 20:00 door TOP Delft

De gemeente Delft bereidt een mobiliteitsplan voor. Dat komt begin volgend jaar uit. Dat plan moet het antwoord geven op de vraag hoe de groei van de mobiliteit die ontstaat door de forse verdichting van Delft kan worden opgevangen. Hoe zorgen we dat het toenemende verkeer veilig over de Delftse wegen kan blijven rijden? Wordt […]

meer lezen ...

Tanthof zoekt de dialoog

Debat 19 november 2019 20:00 door TOP Delft

TOPdelft biedt bewoners uit de Tanthof het platform om in gesprek te gaan. In de wijk is veel discussie ontstaan over de wens van de scholen om één grote gezamenlijke school te herbouwen in het park of op de locatie van de Kinderboerderij. Er spelen veel dilemma’s zoals de keuze voor verdichting versus het belang […]

meer lezen ...

Energietransitie van onderop, hoe gaan we dat doen?

Debat 13 november 2019 20:00 door TOP Delft

TOPdelft organiseert op deze avond in samenwerking met het Platform Energietransitie Delft de aftrap van een serie avonden over de energietransitie. De energietransitie is niet alleen een opgave voor de gemeente maar zeker ook voor bewoners en bedrijven. Het vraagt om betrokkenheid van ons allemaal bij de aanpak en keuze van oplossingen. Het vraagt om […]

meer lezen ...

Panorama Delft

Debat 30 oktober 2019 20:00 Prinsenkwartier door Delft Design i.s.m. TOPdelft

Avond over de resultaten van Panorama Delft. Het Panorama Delft is een initiatief van Delft Design en TOPdelft in samenwerking met de gemeente Delft. Het Panorama Delft verbeeldt de toekomst van onze Stad in 2040, wanneer we kans zien om onze dromen te realiseren!

meer lezen ...

Stadsgesprek met de burgemeester en rector TU Delft

Debat 02 oktober 2019 20:00 Podium door TOP Delft

Het begint een traditie te worden. Op 2 oktober gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector/voorzitter van de TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad over hun visie op de verbinding tussen de TU Delft en de stad. Beide bestuurders vertellen over wat er allemaal gebeurt, welke perspectieven ze voor […]

meer lezen ...

Monitoring verstedelijking Delft

Debat 04 september 2019 19:30 door TOP Delft

Delft staat voor een aantal grote opgaven. De gemeente Delft heeft zich voorgenomen de komende jaren 15.000 woningen te bouwen en ruimte te maken voor 10.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeenteraad wil graag met de maatschappelijke partners van gedachten wisselen over de betekenis van deze opgave. Daarom wordt samen met TOPdelft een workshop georganiseerd waarin o.a. […]

meer lezen ...