Debat

Programma

Panorama Delft

Debat 30 oktober 2019 20:00 Prinsenkwartier door Delft Design i.s.m. TOPdelft

Avond over de resultaten van Panorama Delft. Het Panorama Delft is een initiatief van Delft Design en TOPdelft in samenwerking met de gemeente Delft. Het Panorama Delft verbeeldt de toekomst van onze Stad in 2040, wanneer we kans zien om onze dromen te realiseren!

meer lezen ...

Archief

Global Goals – Local Action

Debat 14 februari 2018 20:00 Podium door externe organisatie

Onze planeet moet duurzaam. Ook in Parijs zijn er door alle wereldleiders afspraken over gemaakt. Die afspraken zijn natuurlijk leuk, op zichzelf veranderen ze niets. Het échte verschil moet in de stad gemaakt worden. Gewoon bij jou en mij. Op onze daken, in onze CV-ketels en in onze straten. En we moeten het zelf doen. […]

meer lezen ...

Energiecafé: DelftEDesign

Debat 24 januari 2018 20:00 door Delft Design

Hoe kunnen we meer mensen bewust en actief maken bij het besparen van energie? Want als je echt energie wilt besparen in bestaande woningen, begint dat met de bewoners ervan. Naast een oproep voor de gratis cursus Energiecoach, doet DED ook een oproep voor nieuwe ideeën voor Delft! 20.00 DelftEDesign opent de avond met een […]

meer lezen ...

Stadsgesprek Ruimtelijk-Economische Visie Delft 2030

Debat 10 januari 2018 20:00 door TOP Delft

In dit eerste stadsgesprek van TOPdelft in het nieuwe jaar nemen we de in december gepubliceerde ruimtelijk-economische visie van de gemeente onder de loep. Deze visie biedt een ontwikkelperspectief voor de Delftse economie, schetst de ruimtelijke impact daarvan in de stad en de beleidskeuzes die hieruit voortvloeien. In het recente stadsgesprek in TOPdelft over de […]

meer lezen ...

We care a lot #2

Debat 29 november 2017 20:00 door TOP Delft

Wat is het alternatief voor de oude verzorgingshuizen? Bezoekers van eerdere TOPdelft-avonden stelden die vraag. Zij gaven aan dat zij het vooruitzicht om langer thuis te blijven  wonen eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk vinden. Een vorm van gemeenschappelijk wonen met zorg/aandacht voor elkaar werd een veel leuker perspectief gevonden. Wat zijn hiervoor eigenlijk de mogelijkheden […]

meer lezen ...

Spoorzonecafé #6: Openbare Ruimte Spoorzone

Debat 28 november 2017 20:00 door Delft Design

De openbare ruimte rondom het station, de nieuwe verbindingsweg noord-zuid en het tramtracé zijn nu definitief in gebruik. Daaromheen wordt nog hard gewerkt om de definitieve inrichting gereed te krijgen. Nu de eerste tekenen zichtbaar worden, willen we graag met elkaar in gesprek. Wat zijn jouw eerste ervaringen met deze publieke ruimte? Wat is echt […]

meer lezen ...

Bèta Balie: Netwerk Event WEGENS OMSTANDIGHEDEN GAAT DIT NIET DOOR

Debat 22 november 2017 20:00 door Bèta Balie

In Delft zijn vele startende bedrijven op energiegebied. De stad zou heel goed als proeftuin kunnen dienen voor een aantal van deze bedrijven. De vraag is dan natuurlijk: lenen de producten zich daarvoor, zijn er geïnteresseerde partijen en hoe zou een proeftuin plaats moeten vinden? Onder welke condities is een duurzame inzet mogelijk?

meer lezen ...

Stadsgesprek Schieoevers

Debat 08 november 2017 20:00 door TOP Delft

Dit stadsgesprek gaat over de toekomst van de Schieoevers. Omdat er inmiddels grote druk staat op de woningbouwplannen voor het gebied, en de werkvisie voor de (kennisintensieve) maakindustrie nog niet gereed is, heeft Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) Roots Beleidsadvies gevraagd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Schieoevers te maken, uitmondend in een visie. Op het stadsgesprek […]

meer lezen ...

Anticiperen op de Omgevingswet

Debat 25 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe Omgevingswet? Ontdek dit op deze interactieve avond met Nico op de Laak. Hij is een expert op dit terrein en zet ons aan het denken. Daarbij bespreken we Delftse casussen en de Delftse aanpak met experimentprojecten als Green Village, staal, Rode Dorp en […]

meer lezen ...