Debat

Programma

Bètabalie: Stedelijke functies

Debat 15 mei 2019 20:00 door Bèta Balie

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats, werkplaats, marktplaats, afzetgebied en schuilplaats. Deze functies zorgden ervoor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. In deze opvatting is de stad vooral een productie- en consumptiemilieu. De vraag voor de toekomst is welke functies […]

meer lezen ...

Archief

Spoorzonecafé #6: Openbare Ruimte Spoorzone

Debat 28 november 2017 20:00 door Delft Design

De openbare ruimte rondom het station, de nieuwe verbindingsweg noord-zuid en het tramtracé zijn nu definitief in gebruik. Daaromheen wordt nog hard gewerkt om de definitieve inrichting gereed te krijgen. Nu de eerste tekenen zichtbaar worden, willen we graag met elkaar in gesprek. Wat zijn jouw eerste ervaringen met deze publieke ruimte? Wat is echt […]

meer lezen ...

Bèta Balie: Netwerk Event WEGENS OMSTANDIGHEDEN GAAT DIT NIET DOOR

Debat 22 november 2017 20:00 door Bèta Balie

In Delft zijn vele startende bedrijven op energiegebied. De stad zou heel goed als proeftuin kunnen dienen voor een aantal van deze bedrijven. De vraag is dan natuurlijk: lenen de producten zich daarvoor, zijn er geïnteresseerde partijen en hoe zou een proeftuin plaats moeten vinden? Onder welke condities is een duurzame inzet mogelijk?

meer lezen ...

Stadsgesprek Schieoevers

Debat 08 november 2017 20:00 door TOP Delft

Dit stadsgesprek gaat over de toekomst van de Schieoevers. Omdat er inmiddels grote druk staat op de woningbouwplannen voor het gebied, en de werkvisie voor de (kennisintensieve) maakindustrie nog niet gereed is, heeft Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) Roots Beleidsadvies gevraagd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Schieoevers te maken, uitmondend in een visie. Op het stadsgesprek […]

meer lezen ...

Anticiperen op de Omgevingswet

Debat 25 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe Omgevingswet? Ontdek dit op deze interactieve avond met Nico op de Laak. Hij is een expert op dit terrein en zet ons aan het denken. Daarbij bespreken we Delftse casussen en de Delftse aanpak met experimentprojecten als Green Village, staal, Rode Dorp en […]

meer lezen ...

Initiatieven in en rond de Buitenhof

Debat 11 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

De Buitenhof krijgt meer aandacht in de stad. Vanavond geven we het podium aan een aantal initiatieven in en rond de Buitenhof. Kees Huisman vertelt over hoe het verder gaat met de Communityschool de Horizon in de Buitenhof. Wat gebeurt er concreet? Wat is er bereikt? Glenn Weisz van de Stichting Canidream vertelt over het […]

meer lezen ...

DORP@TOPdelft

Debat 04 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

DORP is een tiendaags innovatieprogramma voorafgaand aan het festival Welcome to the Village in Leeuwarden. In dit tijdelijke dorp werken studenten, ondernemers en kunstenaars samen in interdisciplinaire teams aan duurzaamheidsuitdagingen welke ze in het festivalweekend meteen testen en doorontwikkelen met de reacties van het festivalpubliek. Vanavond presenteren we een aantal resultaten van de afgelopen editie. […]

meer lezen ...

Aan de slag met ‘de knoppen’ van de Delftse omgevingsvisie

Debat 27 september 2017 stadslab door TOP Delft

Hoe willen we dat onze stad er in de toekomst uitziet? En wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag die de gemeente de komende tijd graag samen met haar inwoners, ondernemers en partners wil beantwoorden. Zo komt er een omgevingsvisie die voor en door de stad is opgesteld. De omgevingsvisie is een nieuw instrument […]

meer lezen ...

Energiescenario’s voor de toekomst

Debat 14 september 2017 20:00 door Bèta Balie

Iedere derde donderdag van de maand organiseert de Bèta Balie een bijeenkomst over energietransitie. De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 september. Soledad van Eijk (Stichting Toekomstbeeld der Techniek) en Benno Schepers (CE Delft) gaan in op de vraag welk energiescenario haalbaar is en wat daarvoor gedaan moet worden. Let op: deze bijeenkomsten zijn in […]

meer lezen ...