Debat

Archief

Stadsgesprek Schieoevers

Debat 08 november 2017 20:00 door TOP Delft

Dit stadsgesprek gaat over de toekomst van de Schieoevers. Omdat er inmiddels grote druk staat op de woningbouwplannen voor het gebied, en de werkvisie voor de (kennisintensieve) maakindustrie nog niet gereed is, heeft Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) Roots Beleidsadvies gevraagd verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van Schieoevers te maken, uitmondend in een visie. Op het stadsgesprek […]

meer lezen ...

Anticiperen op de Omgevingswet

Debat 25 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe Omgevingswet? Ontdek dit op deze interactieve avond met Nico op de Laak. Hij is een expert op dit terrein en zet ons aan het denken. Daarbij bespreken we Delftse casussen en de Delftse aanpak met experimentprojecten als Green Village, staal, Rode Dorp en […]

meer lezen ...

Initiatieven in en rond de Buitenhof

Debat 11 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

De Buitenhof krijgt meer aandacht in de stad. Vanavond geven we het podium aan een aantal initiatieven in en rond de Buitenhof. Kees Huisman vertelt over hoe het verder gaat met de Communityschool de Horizon in de Buitenhof. Wat gebeurt er concreet? Wat is er bereikt? Glenn Weisz van de Stichting Canidream vertelt over het […]

meer lezen ...

DORP@TOPdelft

Debat 04 oktober 2017 20:00 door TOP Delft

DORP is een tiendaags innovatieprogramma voorafgaand aan het festival Welcome to the Village in Leeuwarden. In dit tijdelijke dorp werken studenten, ondernemers en kunstenaars samen in interdisciplinaire teams aan duurzaamheidsuitdagingen welke ze in het festivalweekend meteen testen en doorontwikkelen met de reacties van het festivalpubliek. Vanavond presenteren we een aantal resultaten van de afgelopen editie. […]

meer lezen ...

Aan de slag met ‘de knoppen’ van de Delftse omgevingsvisie

Debat 27 september 2017 stadslab door TOP Delft

Hoe willen we dat onze stad er in de toekomst uitziet? En wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag die de gemeente de komende tijd graag samen met haar inwoners, ondernemers en partners wil beantwoorden. Zo komt er een omgevingsvisie die voor en door de stad is opgesteld. De omgevingsvisie is een nieuw instrument […]

meer lezen ...

Energiescenario’s voor de toekomst

Debat 14 september 2017 20:00 door Bèta Balie

Iedere derde donderdag van de maand organiseert de Bèta Balie een bijeenkomst over energietransitie. De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 september. Soledad van Eijk (Stichting Toekomstbeeld der Techniek) en Benno Schepers (CE Delft) gaan in op de vraag welk energiescenario haalbaar is en wat daarvoor gedaan moet worden. Let op: deze bijeenkomsten zijn in […]

meer lezen ...

Nieuwe functie(s) Gasthuisplaats

Debat 11 september 2017 14:00 door Delft Design

Wat kunnen we met die historische Gasthuisplaats? In het Architectuurcafé van 6 juli werden al 14 studentenontwerpen voor de Gasthuisplaats gepresenteerd. De soms hemelbestormende afstudeerpresentaties hebben het denken over deze historische plek een stimulans gegeven. Tijd voor een discussiemiddag onder leiding van stadsbouwmeester Wytze Patijn om samen dieper in te gaan op de mogelijke nieuwe […]

meer lezen ...

Overhandiging boek ‘Rekenen aan de Stad’ aan Adri Duivesteijn

Debat 06 september 2017 20:00 Podium door TOP Delft

Op woensdag 6 september om 20:00 uur wordt in het PK het nieuwe boek Rekenen aan de Stad aangeboden aan Adri Duivesteijn. Het boek, een mix van theorievorming en praktijkvoorbeelden, is geschreven door Jan Brouwer en is bedoeld als handboek voor iedereen die actief is of actief wil worden op de bouwmarkt. Dat zijn professionals […]

meer lezen ...