Delft Design challenge: ‘Wie is er bang voor hoogbouw?’

Debat 23 juni 2021 20:00 Prinsenkwartier door TOP Delft

De gemeente Delft heeft de ambitie om flink te groeien, binnen de grenzen van de stad. Dat betekent dat er meer hoogbouw nodig zal zijn en dat roept veel discussie op, over wind en schaduw bijvoorbeeld, maar ook over drukte en leefbaarheid. Een hele uitdaging dus, reden voor Delft Design om er de Delft Design Challenge aan te verbinden!

Op 4 en 5 juni hebben studenten van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland verschillende ideeën uitgewerkt voor deze vraagstukken. Dit heeft geresulteerd in zes voorstellen. Tijdens deze bijeenkomst worden deze ontwerpschetsen kort toegelicht en zal er een prijsuitreiking zijn. Na de pauze gaan we met Tako Postma (de stadsbouwmeester van Delft), Martina Huijsmans (Wethouder Ruimtelijke Ordening) en Mattijs van ’t Hoff (associate van Stipo en als stedenbouwkundige betrokken bij Maliebaan Utrecht) in gesprek over de randvoorwaarden van succesvolle hoogbouw.

De gemeente werkt aan een update van haar hoogbouwvisie. Daarbij wordt onder andere nagedacht over de plekken waar hoogbouw wordt toegestaan en over de voorwaarden die aan hoogbouw gesteld zullen worden (hoogte, functionaliteit, de plint, uitstraling). Daarnaast wordt nagedacht over de betekenis van hoogbouw voor de stad: voor de skyline, voor de vindbaarheid van routes, maar ook voor de buurt door bijvoorbeeld het toevoegen van voorzieningen.

Wil je dit debat bijwonen in het Prinsenkwartier, dan kun je je aanmelden via https://www.eventbrite.co.uk/e/hoogbouwchallenge-tickets-158708022969

Je kunt dit debat ook volgen via Zoom via https://us02web.zoom.us/j/5905330334