Delftologie

Cursus 10 februari 2018 13:00 Podium door externe organisatie

Kom kennismaken met Delftologie

Dit jaar gaat de cursus Delftologie van start. Een reeks inspirerende bijeenkomsten waarin aan de hand van acht thema’s de deelnemers tot ambassadeurs van de stad Delft worden opgeleid. In een serie werkateliers wordt steeds vertrokken vanuit het rijke Delftse verleden naar de toekomst.

Doel van de cursus is het opleiden van Delftologen die trots zijn op hun stad en in een community van Delftkenners (ambassadeurs) ijveren voor een groener en duurzamer Delft. Iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Delft en wil meewerken aan een duurzame Delftse toekomst kan Delftoloog worden. Toonaangevende sprekers prikkelen aan de hand van hun expertise en ervaring en met aansprekende praktijkvoorbeelden de nieuwsgierigheid (www.delftologie.nl/cursus2018). Zij inspireren en geven een doorkijkje op de (nabije) toekomst.

Op zaterdagmiddag 10 februari 2018 organiseert de Initiatiefgroep Delftologie een kennismaking met de cursus Delftologie, centraal staat dan het thema afval oftewel grondstoffen. Dit is één van de acht invalshoeken van de cursus. Voor opzet en programma van de pilot zie www.delftologie.nl Deelname kost € 10,00 en inschrijven gaat via de website www.delftologie.nl/inschrijven-en-contact