Driekoningenlezing

Lezing 12 januari 2020 15:00 Podium door Delft Design

De Driekoningenlezing wordt op 12 januari gehouden door Ineke Hulshof. Na haar afstuderen in 1979 aan de faculteit Bouwkunde in Delft heeft zij in 1980 het bureau Goverts Hoogstad Hulshof mede opgericht. In 1988 is daaruit Hulshof Architecten voort gekomen met een kantoor in Rotterdam. In 2004 verhuisde Ineke naar het initiatief Bacinol in Delft, een creatieve broedplaats ontwikkeld door Gerard Meijerink. Hulshof architecten was het eerste bedrijf in Bacinol. Ineke heeft in 40 jaar tijd zeer veel en zeer diverse woningen en gebouwen ontworpen. In die periode heeft ze een eigen visie ontwikkeld over het bouwproces en de rol van de architect.

De gebruiker centraal
In al haar werk staat de gebruiker centraal, al vanaf 1981 wordt met bouwgroepen, huurders en kopers, gewerkt aan de eigen ontwikkeling van woon en werk ruimten. In 1988 werd haar medewerking gevraagd aan de kennisuitwisseling over volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam met zusterstad Shanghai waar uiteindelijk in 1995 een voorbeeld renovatie project werd gerealiseerd. Daarmee was zij de 1e Nederlandse architect in Shanghai, gelukkig in opdracht van de gemeente Rotterdam.
Met het project De Dichterlijke Vrijheid in Rotterdam heeft zij diverse prijzen gewonnen; de Job Dura prijs voor veiligheid en De Nationale Renovatie prijs voor innovatie. Bovendien werd het project genomineerd voor de Internationale Habitat prijs. Dit project heeft geleid tot de Rotterdamse Klushuizen aanpak, ontwikkeld in samenwerking met Urbannerdam.

Blijf experimenteren
Met het project Bamboe Bovenstad voor Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa 2001 heeft zij de verbinding van Architectuur met Cultuur en daarmee creativiteit tot onderdeel
van haar ontwerpen gemaakt. Zij was initiator van het vervolg met Stichting Bovenstad en heeft de verdichting van de stad door creatief met ruimte om te gaan tot haar specialisme gemaakt. Met een innovatieve aanpak voor de vernieuwing van de Pretorialaan, Afrikaanderwijk in Rotterdam, werd in 2010 de Gouden Vondst gewonnen en vervolgens de Mooi Nederland subsidie in de wacht gesleept. Het project werd zelfs genomineerd voor de Rotterdamse Architectuur Prijs.

Duurzaam is noodzaak
Duurzaamheid speelt in al het werk een van zelf sprekende rol. Een mooi voorbeeld is de realisatie van het Crematorium in Delft. Met de integratie van installaties en materiaal gebruik in ontwerp is de gebruiker, De Laatste Eer, in staat gesteld met kennis van zaken de goede beslissingen te nemen waardoor een van duurzaamste uitvaartcentra ter wereld kon worden gerealiseerd . Met de invloed van de gebruikers wordt in vrijwel al het werk een grote mate van duurzaamheid gerealiseerd omdat gebruikers hier hun eigen verantwoordelijkheid in blijken te ontwikkelen. Het ontwerp en ontwikkelproces wordt op geheel eigen wijze ingericht zodat keuzevrijheid inhoud krijgt. Dat lijkt veel tijd te kosten maar dat verdient zich terug in het product. Dat laatste geldt ook in de sociale woningbouwsector waar dit urgent is geworden.

Rol architect
Architecten zijn meer dan alleen ontwerpers van gebouwen, zij hebben ook een creatieve taak in het proces en moeten hun doelgroep de gebruikers van dienst zijn. Naast de zorg
voor meer werkelijke participatie en het loslaten van vooringenomen stellingen, moet de architect in staat zijn op zoek te gaan naar de waarde van de plek. De aanpak houdt in langzaam beginnen en met het doel niet alleen circulair maar ook verbeteren.