Filosofie en economie

Cursus 11 februari 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Arjo Klamer over de voortbrenging van het goede

Veel feiten over groei van geld en goederen en verdelingen geven aanleiding tot het stellen van morele vragen over de economie. Dit is niet het enige. Niet alleen economisch is te beargumenteren dat moraliteit en marktwerking samenhangen, ook evolutionair. Is vertrouwen stellen in elkaar niet een uitdaging voor onze economie, maar vooral in het aangaan van collectieve voorzieningen en solidariteit zo te laten groeien dat niet alleen goederen maar ook het goede wordt voortgebracht. We moeten een ommezwaai maken in ons economische stelsel, vindt Arjo Klamer. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. De naderende recessie is het ultieme moment om veranderingen door te voeren. Na de crisis van 2008 is volgens Klamer niet voldoende gedaan, maar nu is hij hoopvol dat zijn Value Based Approach wél breed als oplossing wordt gezien.

Er zijn 11 bijeenkomsten en 9 gastsprekers. Deze vinden plaats van 21 januari tot en met 21 april 2020. De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag. De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor maximaal 50 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen €7,50 per bijeenkomst, €60,- voor de hele reeks.

Wil jij meedoen? Meld je dan aan via info@prinsenkwartier.nl
Je kunt het cursus bedrag overmaken naar NL24 RABO 0300 0138 33 tnv cooperatieve Prinsenkwartier. Wil je een avond komen: vermeld dan bij de betaling voor welke avond het is.

lees hier meer over de cursus