Filosofie en economie: Huub Brouwer over Hoeveel ongelijkheid is verantwoord?

Cursus 22 maart 2022 20:00 Podium door TOP Delft

Economische ongelijkheid neemt toe. Lees de boeken van Thomas Piketty. Echter: wat je ook doet, toch zal er altijd ongelijkheid bestaan. Wanneer is zij constructief en wanneer werkt zij nadelig, en voor wie? Kun je ongelijkheid in inkomen en vermogen zomaar vaststellen? Hangt dit niet af van hoe je het bekijkt? Is ongelijkheid erg of hangt dat ook af van hoe je het bekijkt? Studies zeggen dat de gezondheid, criminaliteit in egalitaire landen anders zijn dan in landen met grotere verschillen qua inkomen en vermogen. De vraag is: hoe kan het veranderen? Kan de onzichtbare hand van het vrije marktdenken dit? Met Huub Brouwer onderzoeken we deze kwesties.

De cursus ‘Filosofie en economie’ bevat 11 bijeenkomsten, die ook los zijn te bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats van 15 maart 2022 tot en met 26 april 2022. De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn steeds op dinsdag. De locatie is het Prinsenkwartier. Er is ruimte voor maximaal 50 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen € 7,50 per bijeenkomst, € 60,- voor de hele reeks.

Wil jij meedoen? Meld je dan aan via info@prinsenkwartier.nl.
Je kunt het cursus bedrag overmaken naar NL24 RABO 0300 0138 33 tnv cooperatieve Prinsenkwartier. Wil je een avond komen: vermeld dan bij de betaling voor welke avond het is.