Filosofie en religie

Cursus 07 februari 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

iGod door Willemijn Dicke en Dirk Helbing

Willemijn is bestuurskundige. Ze werkt als Secretaris Generaal voor IDEA League, een netwerk van 5 Technische Universiteiten in Europa, waaronder ook TU Delft. Verder werkt ze als onafhankelijk consultant. Ze was columnist bij het AD en schreef meerdere boeken. iGod is haar meest recente (science fiction) roman, die ze samen met prof dr Dirk Helbing schreef. In iGod beschrijft ze wat er kan gebeuren als de huidige trends over de verwachte almacht van de computer zich voortzetten. George Orwell kon destijds niet bevroeden wat er met computernetwerken mogelijk is.

Dirk Helbing  is Professor of Computational Social Science bij de vermaarde technische universiteit ETH Zurich. In January 2014 ontving hij een eredoctoraat van de TU Delft. Hij werkt ook als hoogleraar bij de TU Delft aan de faculteit Technologie, Bestuur en Management, waar hij aan het hoofd staat van de PhD school “Engineering Social Technologies for a Responsible Digital Future”.

Data en kosten

Deze lezing maakt deel uit van deel 2 van de cursus Filosofie en Religie. iGod is als losse lezing gratis te bezoeken. De overige lezingen zijn ook per bijeenkomst te bezoeken voor 7,50 per keer of 30 euro als geheel.

Deel 2:
23 januari 2018: Ton de Kok
30 januari 2018: Miriam van Reijen
7 februari 2018: Willemijn Dicke
13 februari 2018: Annette N Mul
20 februari 2018: Jonas Slaats
6 maart. 2018: Wat nu?

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

 

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?