Filosofie en religie

Cursus 23 januari 2018 20:00 stadslab door Prinsenkwartier

Wat is god?

Ton de Kok (1942) is voorwaar geen grijze muis. Hij was marinier en ging na een studie Russisch aan het werk voor de inlichtingendienst. Vervolgens zat hij ruim tien jaar voor het CDA in de Tweede Kamer, waarna de universiteit weer lonkte en hij in 2000 promoveerde op de spirituele zoektocht van een Russische vrijmetselaar uit de achttiende eeuw. Tegenwoordig is hij docent godsdienst en filosofie op het vwo.

Zijn boek ‘Wat is God?’ gaat over niets minder dan het wereldraadsel. Waarom is er iets? En niet niets? En waarom worstelen ook in onze verlichte tijden zelfs de slimste filosofen, wetenschappers en schrijvers nog zo met het concept God? Is de mens inderdaad onverbeterlijk religieus?

Data en kosten

Deel 2:
23 januari 2018: Ton de Kok
30 januari 2018: Miriam van Reijen en
7 februari 2018: Willemijn Dicke
13 februari 2018: Annette N Mul
20 februari 2018: Jonas Slaats
6 maart. 2018: Wat nu?

Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt.
Wij vragen 7,50 euro per bijeenkomst, en 30,- voor dit hele deel.
Aanmelden voor de cursus kan via jose.zeldenthuis@prinsenkwartier.nl
Alle lezingen zijn ook los van de cursus te volgen.

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?