Filosofie en Religie

Cursus 29 mei 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

dinsdag 29 mei: Jan Brouwer “Bestaat vrije wil ?”

Tijdens de eerste beide rondes over filosofie en religie eind 2017 en begin 2018, kwam het onderwerp vrije wil een aantal keren ter sprake. Binnen de religie zijn er zeer verschillende meningen over dit onderwerp. De zogenaamde predestinatie is ook al eens oorzaak voor kerkscheuring geweest. Een mooie aanleiding dit onderwerp eens beter onder de loep te nemen. We zullen de vrije wil vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Er is natuurlijk een religieuze benadering, zoals die al een aantal keer aan de orde is geweest. Er zijn echter ook wetenschappelijke en filosofische benaderingen van dit onderwerp. Met name door de boeken van Viktor Lamme en Dick Swaab ontstond er veel aandacht. Door de reacties die daardoor op gang kwamen werd er veel meer duidelijk over vrije wil.

De avond geeft een overzicht van de diverse invalshoeken. Er worden vragen besproken als: Hebben dieren een vrije wil en hoe zit dat met kunstmatige intelligentie? Ook de eigen kijk van de spreker moet aan de orde komen, zodat alle cursisten zichzelf een mening kunnen vormen en die ook laten horen.

Jan Brouwer studeerde toegepaste wiskunde, was onderzoeker op zeer veel maatschappelijke terreinen, publiceerde meerdere boeken waaronder ‘de Eindeloze Trap’ over de oorsprong, ontwikkeling en vorming van kennis. Kan kennis groeien zonder vrije wil is ook een goede vraag.

dinsdag 5 juni: Paul van der Velde “Hindoeisme en boedisme”
dinsdag 12 juni: Vinod Bhagwandin “God en het hogere”
dinsdag 19 juni: Jac Hielema “God en vrije wil”
dinsdag 26 juni: slot

Data en kosten
6 bijeenkomsten en 5 gastsprekers op 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018. Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst, en 40,- voor het derde deel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar jose.zeldenthuis@prinsenkwartier.nl.

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?