Filosofie en Religie

Cursus 05 juni 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

Paul van der Velde “Hindoeisme en boedisme”
Religie komt continu naar voren. Jaren geleden werd al gezegd: “Ach, religie is van het verleden, dat gaat eruit.” We zijn nu meer dan twintig jaar verder, en moet je eens kijken! Enerzijds zijn er steeds meer zwevende mensen die allemaal de Happinez lezen en dergelijke. Aan de andere kant heb je extremisme, zoals die keiharde jihad. Dat daar een connectie tussen zit, dat het uitingen zijn van dezelfde ontwikkeling – dat kun je op allerlei manieren beredeneren, of juist niet. Maar religie verdwenen? Absoluut niet. Als je naar de actualiteit kijkt, moet je zeggen: religie is één van de main topics. Mensen verwarren religie met de kerk, en dat is niet hetzelfde. De kerk mag verdwenen zijn, maar daarmee is religie niet weg. Religie heeft andere vormen gekregen en is niet altijd meer even makkelijk herkenbaar, zeker niet als je kerk en religie met elkaar verwart.

Hij schreef onder andere het boek ‘Tatoeage van de Ziel’. Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zijn ondermeer: hoe hindoes hun goden zien, hoe de goden soms volkomen onverantwoord met de wereld en de mensen lijken te spelen, hoe esthetica uit Azië het dagelijks leven kan gaan kleuren en hoe intensieve deelname aan de Aziatische culturen sporen nalaat in de ziel.

Paul van der Velde is hoogleraar Aziatische Religies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen. Hij geeft onder andere de vakken Hindoeïsme en Boeddhisme en is fervent verzamelaar van Aziatische kunst.

dinsdag 12 juni: Vinod Bhagwandin “God en het hogere”
dinsdag 19 juni: Jac Hielema “God en vrije wil”
dinsdag 26 juni: slot

Data en kosten
6 bijeenkomsten en 5 gastsprekers op 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018. Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst, en 40,- voor het derde deel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar jose.zeldenthuis@prinsenkwartier.nl.

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?