Filosofie en Religie

Cursus 12 juni 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

Vinod Bhagwandin “God en het hogere”

Sinds mensenheugenis verlangen mensen ernaar zich te (ver)binden: om allerlei behoeften en redenen aan elkaar maar ook om allerlei behoeften en redenen aan iets dat groter is dan zichzelf of de eigen groep. Dat grotere blijkt in de geschiedenis en in de wereld van vandaag eindeloos veel gezichten te hebben: een Het of een Hij of Zij of juist een onpersoonlijk en vormloos principe of substantie, iets wat enkelvoudig of juist meervoudig is, iets wat kenbaar en toegankelijk of juist hieraan voorbij is of vooraf gaat. Iets wat een bron, fundament en traditie van waarden, normen, wereldbeschouwing en zingeving vormt, of juist iets wat dat niet doet maar waar je je toch ook aan kunt verbinden of je door kunt laten inspireren en beïnvloeden.

In deze bijeenkomst verkennen en bespreken we de vele gezichten en de werking van religie, buiten maar ook binnen onszelf. Is religie onontkoombaar: zijn wij geprogrammeerd of gedoemd tot verbinding aan iets groters? Hoe verhoudt religie zich tot spiritualiteit en het leven in een binnen- en buitenwereld van verschillen en tegenstellingen? Wat zijn onze persoonlijke (veelal onbewuste) eigen religieuze ervaringen, beelden en bewegingen? In de bijeenkomst zullen we ook wat specifieke geleide oefeningen doen om voorbij de woorden de eigen religieuze ruimte en relatie te ervaren of tenminste op het spoor te komen.

Vinod Bhagwandin studeerde filosofie en rechten en is thans werkzaam als therapeut en coach. Hij redigeerde samen met anderen een aantal boeken over spiritualiteit, levensbeschouwingen en interculturele filosofie. De open, gelijkwaardige en transformerende communicatie tussen verschillende visies heeft zijn focus.

dinsdag 19 juni: Jac Hielema “God en vrije wil”
dinsdag 26 juni: slot

Data en kosten
6 bijeenkomsten en 5 gastsprekers op 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018. Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst, en 40,- voor het derde deel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar jose.zeldenthuis@prinsenkwartier.nl.

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?