Filosofie en Religie

Cursus 19 juni 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

De roeping van de mens is mens te zijn!” Multatuli

In ieder mens leeft de kiem van een in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheid. De individuele mens kan die kiem alleen zelf in zichzelf wekken en tot groei en bloei brengen. Door zichzelf te gronden in zijn hart. Door zichzelf levensdoelen te stellen. En door onbekommerd te streven naar verwerkelijking van die levensdoelen.

Ooit studeerde ik af als irrigatie-ingenieur. Ik leerde putten slaan, rivieren aftappen, stuwdammen bouwen om water via primaire-, secundaire- en tertiaire kanalen naar vruchtbare, maar te droge gronden te leiden. Zo leerde ik landschappen weer tot groei en bloei te brengen.

Tegenwoordig maak ik er mijn werk van om mensen te helpen de bron in zichzelf te vinden en (weer) te laten stromen. Zodat de kiemen van de hogere mens in de mens gewekt worden en tot groei en bloei komen. Niet alleen het innerlijke leven van deze mensen wordt rijker zo, maar ook hun uiterlijke leven. Zijn onderwerp voor de avond is God en de vrije wil.

Jac Hielema studeerde Tropische cultuurtechniek in Wageningen. Daarnaast studeerde hij een jaar Filosofie en Psychologie op de universiteit van St. Andrews, Schotland en een jaar Filosofie op de Radboud Universiteit Nijmegen.

Data en kosten
6 bijeenkomsten en 5 gastsprekers op 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018. Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst, en 40,- voor het derde deel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar jose.zeldenthuis@prinsenkwartier.nl.

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?