Filosofie en Religie

Cursus 07 november 2017 20:00 Podium door Prinsenkwartier

Op dinsdag 7 november spreekt Tina Geels.

Zij is predikant aan de gemeente Vrijzinnig Delft. De avond gaat over kerk als vrije zoekruimte voor zin en samenhang en wel voorbij dat ene beeld, van ego en geluk voor jou alleen. Ze pleit voor vrije zoekruimtes, waar het ook over eenzaamheid en pijn mag gaan. Over verdriet, over gemis. Over de kwetsbaarheid van jouw leven. De vraag is dan in hoeverre de oude religieuze tradities bouwstenen kunnen zijn voor zo’n gemeenschappelijk nieuw verhaal van compassie? Ze laat zich graag inspireren door de bekende woorden: “Traditie is niet het koesteren van de as maar het doorgeven van het vuur.” Volgens Tina is er een nieuwe rol voor de kerk in het publieke domein. Op die avond wordt geprobeerd daar een invulling aan te geven.

In dit cursusdeel komen de vragen van de cursisten aan de orde; Welke levensvragen heb jij en hoe ga je het antwoord vinden in deze cursus?

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie
Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Start: 26 september 2017 Het is mogelijk om elk moment in te stappen in de cursus.

Intro

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen.

Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s:

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?

God en geluk: De welvaart is door expansiedrift en technologische vooruitgang enorm toegenomen. Maar heeft die welvaart ons ook geluk gebracht en zit het geluk niet in hele andere zaken. Wat kunnen de diverse levensvisies ons hierover vertellen?

God en samenleven: De samenleving is veel complexer geworden. Een middelgrote stad als Delft kent niet minder dan 150 nationaliteiten en vele religies. Zouden andere levensbeschouwingen ons iets kunnen leren? En zijn er meer actieve vormen van samenleven denkbaar dan gedogen?

Voor ieder thema zijn sprekers gevraagd die hun licht laten schijnen over een van de genoemde thema’s.

Sprekers
07-11 Tina Geels De kerk in de samenleving

23-01 Ton de Kok Wat is god?
30-01 Ger Groot Religie zonder God?
06-02 Gabriel vd Brink Samen met wetenschap leven
13-02 Annette N Mul God uit Afrika
20-02 Jonas Slaats Soefisme herzien?
06-03 Wat nu? Afronding en perspectief

De exacte volgorde van de lezingen kan nog veranderen!

Data en kosten

12 bijeenkomsten en 10 gastsprekers in twee cycli. Deel 1: 26 september, 3, 10, 24 & 31 oktober en 7 november. Deel 2: 23, 30 januari en 6, 13, 20 & 27 februari en 6 maart. Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met uw bijdrage worden de onkosten gedekt. Wij vragen 7,50 per bijeenkomst, 50,- voor de hele cursus en 30,- per deel.

.