Filosofie en religie

Cursus 13 februari 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

God uit Afrika door Annette N Mul

Annette Nobuntu Mul: “De bron, van waaruit ik leef, werk en onophoudelijk word geïnspireerd en gevoed, is de filosofie via Ubuntu”. In de kern betekent dit Umntu Ngmuntu Ngabantu: een mens is een mens, omdat er anderen zijn. Oftewel: Ik ben….omdat WIJ zijn! Zij is voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland én initiator van Ubuntu Society , gestimuleerd en geïnspireerd door Archbishop Desmond Tutu. Annette zal  vertellen over haar bijzondere en ervaringen in het contact met vele Zuid-Afrikanen in de afgelopen 18 jaar. Wat kunnen wij leren van Ubuntu, uitgerekend van Zuid-Afrika, het land ooit verdeeld door Apartheid? Jy is baie welkom!

Data en kosten

Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt.
Wij vragen 7,50 euro  per bijeenkomst,  en 30,- voor dit hele deel.

Alle lezingen zijn ook los van de cursus te volgen.

Deel 2:
23 januari 2018: Ton de Kok
30 januari 2018: Miriam van Reijen
7 februari 2018: Willemijn Dicke
13 februari 2018: Annette N Mul
20 februari 2018: Jonas Slaats
6 maart. 2018: Wat nu?

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?