Filosofie en religie

Cursus 20 februari 2018 20:00 Podium door Prinsenkwartier

Soefisme herzien? door Jonas Slaats

Als schrijver en sociaal activist beweegt Jonas zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook steeds in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven. Als theoloog en schrijver richt hij zich vooral op vergelijkende religiestudies, spirituele ethiek en de zoektocht naar Godgericht leven. Zijn laatste boek is getiteld “Fast Food Fatwa’s. Over islam, moderniteit en geweld”.

Data en kosten

Er is ruimte voor maximaal 40 cursisten. Met jouw bijdrage worden de onkosten gedekt.
Wij vragen 7,50 euro  per bijeenkomst,  en 30,- voor dit hele deel.

Alle lezingen zijn ook los van de cursus te volgen.

Deel 2:
23 januari 2018: Ton de Kok
30 januari 2018: Miriam van Reijen
7 februari 2018: Willemijn Dicke
13 februari 2018: Annette N Mul
20 februari 2018: Jonas Slaats
6 maart. 2018: Wat nu?

Filosofie en religie

Is God wel wat wij er ons altijd bij hebben voorgesteld? Waarop mikken wij met dat felbegeerde geluk? Hoe doe je dat eigenlijk, samenleven? En niet in de laatste plaats: wat betekenen de antwoorden op onze vragen voor de opgaven van alledag?

Cursus & lezingenreeks: Filosofie & Religie

Jan Brouwer en Hubertus Bahorie

Religie krijgt de laatste jaren een nieuwe plaats in onze samenleving. Vele kleine kerkgenootschappen zijn in opkomst en de nieuwkomers naar ons land brengen ook hun eigen godsdiensten mee. Een aantal grote noodlijdende religies wordt vervangen door een breed scala aan nieuwe levensbeschouwelijke impulsen. De vraag is nu wat het geheel van deze nieuwe impulsen, deze transitie, ons kan brengen. Hierbij spelen de diepere opgaven van het dagelijks leven een leidende rol. De nieuwe cursus filosofie probeert te zoeken naar antwoorden. Dat doen we via drie thema’s.

God en schepping: Na religie werpt de wetenschap een nieuw licht op de schepping. Bovendien brengt de nieuwe technologie de bestaande schepping in een versnelling. Hoe reageren de diverse religies op deze ontwikkeling?