Het Jaar van de Ruimte

Lezing 27 mei 2015 20:00 Podium door Delft Design

Het Jaar van de Ruimte

door Hans Leeflang

In het Jaar van de Ruimte worden zoveel mogelijk mensen samen gebracht rondom actuele onderwerpen en vijf vergezichten voor een toekomstig Nederland. Het gaat om Groen en Blauw Nederland, Nederland als Kringloop-, Netwerk- en Productieland en Nederland als één grote stad. Deze vergezichten van Nederland op weg naar 2040 worden dit jaar ingekleurd. Het Jaar van de Ruimte gaat primair om ‘de kwaliteit van leven’.

Hans Leeflang is een van de initiatiefnemers van het jaar van de ruimte. Hij was directeur van de Rijks Planologische Dienst en directeur Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van IenM (Infrastructuur en Milieu).