Homeopathische Geneeskunde

Lezing 16 maart 2015 20:00 Podium

Homeopathische Geneeskunde

Lex Rutten, Gio Meijer

Hoewel veel mensen homeopathische middelen gebruiken, is er vanuit de wetenschap veel kritiek. Weinig mensen weten echter dat op basis van meta-analyses, die volgens de wetenschappelijke methode zijn gebaseerd op ruim honderd placebo-gecontroleerde, dubbelblinde onderzoeken (RCTs) de conclusie kan worden getrokken dat de werking van homeopathie niet minder is dan die van reguliere geneesmiddelen! Een negatieve conclusie (Shang en Egger Lancet 2005) kreeg destijds zeer veel publiciteit, maar berustte feitelijk op bedrog. Lex Rutten zal dit uitgebreid toelichten omdat het de beeldvorming rond homeopathie in ons land sterk heeft beïnvloed.

In deze lezing een historisch en actueel overzicht van theorie en wetenschap van homeopathische geneeskunde; hoe goed gekozen homeopathische medicijnen de gezondheid kunnen bevorderen en wat de mogelijkheden voor jouzelf en onze totale gezondheidszorg kunnen zijn.