Hugo Grotius – De gouden gedachte

Lezing 09 mei 2019 20:00 Podium

Inleiding
Het Prinsenkwartier organiseert samen met Delfia Batavorum, TOPdelft, platform Delfse Bruggen en de Raad van Kerken een reeks van 6 lezingen en debatten over Hugo Grotius. De organisatie is erin geslaagd een aantal zeer interessante sprekers uit te nodigen. Het lijkt een goed idee meer aandacht te geven aan het fenomeen Grotius. Hij was actief op vele vlakken. Het jaar 2019 is het jaar van de Gouden Eeuw en dat is een mooie gelegenheid voor deze reeks. In het navolgende wordt een korte toelichting gegeven op het programma en het leven van Grotius.

Spreker Roel van Oosten
Op 9 mei zal Roel van Oosten een lezing geven met als thema Grotius als inspiratiebron. Roel van Oosten is de vijfde spreker en geen historicus, maar een veelzijdig Nederlands componist van modern klassieke muziek. Hij componeerde onder andere muziek geïnspireerd op Mare Liberum van Hugo Grotius. Hij zal vertellen over het ontstaan van de compositie en wordt bijgestaan door Jeroen Vervliet die veel weet van de artistieke aspiraties van Hugo Grotius.

Programma
Er is geprobeerd een aantal aspecten van het leven van Hugo Grotius naar voren te laten komen. Het was destijds een roerige tijd. Hij stond midden in een aantal grote conflicten. Daar was het conflict met Spanje over onafhankelijkheid en de strijd tussen katholicisme en protestantisme. Ook binnen het protestantisme was er strijd welke tijdens het twaalf jarig bestand (1609-1621) scherp naar voren kwam. Politiek en godsdienst liepen toen sterk door elkaar. Het verloop van deze conflicten had grote gevolgen voor onze houding rond politieke en religieuze kwesties. Dan was er de strijd op zee en de concurrentie slag tussen de diverse zeevarende naties. Nederland was een klein land tussen sterke grootmachten en natuurlijk de onderlinge strijd tussen de steden en gewesten. En verder waren er de standsverschillen tussen de diverse groepen. Hugo Grotius stamde uit een regentenfamilie en genoot de daarbij horende privileges. Genoeg stof om als rechtsgeleerde over na te denken. Op al deze velden speelde Hugo Grotius een rol en de vraag is of we in een reeks lezingen de figuur tot leven kunnen brengen, iets kunnen zeggen over zijn betekenis en of er onderwerpen zijn die ook nu nog relevant zijn.

Kosten
De lezingen zijn op donderdagavond en beginnen om 20:00 uur in het Prinsenkwartier (Sint Agathaplein 4). De kosten zijn voor het hele programma 30 euro en per keer 7,50 euro. Aanmelden graag via info@prinsenkwartier.nl Betalen kan aan de kassa per pin en contant en vol is vol.

Leven
Hugo Grotius werd in 1583 in Delft geboren vlak bij de Nieuwe Kerk. Hij werd als een wonderkind beschouwd. Op z’n tiende sprak hij al vloeiend Grieks en Latijn, schreef gedichten in deze talen en ging met 11 jaar naar de universiteit. De Franse koning noemde hem ‘le miracle de la Hollande’. In Delft worden we op verschillende manieren aan hem herinnerd en toch weten we vrij weinig over hem. Er is natuurlijk het verhaal over de kist waaruit hij ontsnapte uit fort Loevestein. Dat weten de meeste mensen, maar waarom hij vast zat is minder bekend. Enkele mensen kunnen nog zijn boekwerkje ‘Mare Liberum’ noemen, maar wat hij nog meer schreef weet vrijwel niemand. Er zijn daarom nog vele vragen. Welke functies bekleedde hij en wat was zijn rol in de maatschappij. Waarom werd hij veroordeeld en wat deed hij na zijn ontsnapping?