Iedereen aan de slag voor water

Lezing 26 juni 2019 20:00 Podium door TOP Delft

‘Iedereen aan de slag voor water’ is de titel van het bestuursakkoord dat de komende vier jaren uitgevoerd zal worden door het nieuwe hoogheemraadschap van Delfland.
Het is een bijzonder bestuursakkoord, omdat het een akkoord is tussen alle elf fracties in de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Niet de verschillen, maar de overeenkomsten tussen de elf verschillende fracties vormden het vertrekpunt. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en praten hierover met enkele Delftse bestuurders waaronder Manita Koops en Leon Homburg.

Aansluitend verkennen we wat de belangrijkste water-opgaven zijn in Delft en welke maatregelen we van Delfland kunnen verwachten:

-klimaatadaptief Delft: naar verwachting krijgen we meer periode’s van droogte en eveneens meer periodes met hevige regenbuien. Door middel van een stresstest wordt duidelijk wat dit voor Delft betekent. Welke maatregelen zijn er mogelijk?

-hoe schoon is het water in de Delftse grachten, en wat gebeurt er met het waterpeil en het grondwater in Delft?

-ontstaan er meer recreatiemogelijkheden?

Verschillende burgerinitiatieven illustreren welke concrete maatregelen in Delft mogelijk zijn.