In het spoor van Jan Schoonhoven II: Basale Eenvoud

Expositie 13 december 2015 tot 14 februari 2016 expo door Museum Prinsenhof Delft

Voor Delft kunnen we Schoonhoven gerust de Vermeer van de 20ste eeuw noemen.
Tijdens de Schoonhovenexpositie van Museum Prinsenhof Delft in Het Prinsenkwartier, het gemeenschappelijke onderdak van beide organisaties, organiseert Kadmium twee exposities waarin achtereenvolgens de mystiek en de basale eenvoud in zijn werk wordt belicht aan de hand van hedendaagse kunstenaars.

“Het wit als basis voor de mystieke ervaring.”
Kurt Leonhard

In contrast met hun basale eenvoud roepen de werken van Schoonhoven een buitengewoon complexe en lastig te vatten rijkdom aan ervaringen op. Het wit waarin ze zijn uitgevoerd draagt bij aan het mystieke karakter van zijn werk. In het persoonlijk leven van de kunstenaar zijn ook relaties tot ‘het verhevene’, zoals zijn fascinatie voor kerkenbouw, kathedralen en de katholieke kerk.

Deze deelexpositie toont werk van hedendaagse kunstenaars dat licht werpt op aspecten van de mystieke ervaring in het werk van Schoonhoven.

Kunstenaars:
Dominique De Beir (Fr)
Rik van Hazendonk
Hans Houwing
Bas van der Wal

Opening
Zondag 13 december, 15:00 uur door Marga Schoemaker -van Weeszenberg, conservator Museum Prinsenhof Delft, tentoonstelling Kijk, Jan Schoonhoven.

Nevenactiviteiten
Preview met rondleiding door de curatoren, vrije toegang. Op vrijdag 11 december om 17.00 uur.

Meer informatie over de kunstenaars: http://www.kadmium.nl/exposities/in-het-spoor-van-jan-schoonhoven/

 

 13 december 2015 t/m 14 februari 2016