Inspiratie uit de Buytenhout en de Haagse Binckhorst

Lezing 29 januari 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Eind 2019 is een gebiedsvisie gepresenteerd voor de toekomst van het grote groengebied tussen Delft-Pijnacker-Nootdorp en Den Haag Ypenburg. De gebiedsvisie is opgesteld door direct betrokkenen bij het gebied, bewoners, recreanten, ondernemers en andere belanghebbenden. In de gebiedsvisie wordt ernaar gestreefd de verschillende thema’s met elkaar te verbinden.

Die inbreng van onderop en de verbindende aanpak zou een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie voor heel Delft. Deze avond bij TOPdelft richten we ons daarom op de lessen en de inspiratie die we hieruit kunnen halen voor de ontwikkeling van andere gebieden in Delft.

Het ‘hart’ van de gebiedsvisie wordt gevormd door een set van gezamenlijk geformuleerde kernwaarden. De kernwaarden van de BuytenHoutTafel kunnen als kompas voor besluitvorming over toekomstige ontwikkelingen in het natuurgebied Buytenhout-West gebruikt worden. Zou deze kernwaardenbenadering een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn voor het opstellen van de omgevingsvisie van Delft? Deze aanpak is eerder ook toegepast in de Binckhorst, een groot Haags bedrijventerrein dat met 5.000 woningen ingrijpend wordt ontwikkeld. Ook daar hebben ondernemers, gebruikers en bewoners een aantal kernwaarden gezamenlijk benoemd, in woord en beeld, met een lijst karakteristieke panden en plekken en met beleidsaanbevelingen. Zo leverden ze bouwstenen voor visievorming en de concrete ontwikkeling van de Binckhorst.

De avond start met presentaties over zowel Buytenhout als de Binckhorst. De discussie gaat daarna over wat we ervan kunnen leren. Kan de benadering ook worden toegepast voor Delft, als geheel of voor afzonderlijke wijken, als een fundament voor de toekomstdiscussie: welke stad willen we van Delft maken?