Kerk als plek – in buurt en stad

Debat 30 mei 2018 20:00 door TOP Delft

 

Kerkgebouwen zijn vaak betekenisvolle plekken in de stad. Naast de betekenis die ze hebben voor de kerkgemeenten, zijn er vaak andere activiteiten, fungeren de gebouwen als landmarks en zijn ze ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen.

Regelmatig zijn er echter berichten dat een kerk zijn functie verliest en soms zelfs helemaal gesloopt wordt. Dit laat een lege plek achter in de stad. Tegelijk zijn er voorbeelden van ondernemende kerkgemeentes die op nieuwe manieren betekenis geven aan het kerkgebouw als plek en daarbij ook actief zoeken naar verbreding van programma en doelgroepen.

Op deze avond nodigen we mensen van verschillende kerkgemeentes uit om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

Hoe wordt het kerkgebouw gebruikt over 30 jaar?
Hoe blijft een kerk een kerk en kan zij tegelijk open staan voor andere activiteiten van buitenaf?
Welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen bij renovatieopgaven?

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.