Kwetsbaar

Expositie 15 december 2016 tot 15 januari 2017 Kadmium door Kadmium

Het bijna gepasseerde 2016 stond voor Kadmium Delft in het teken van de thema’s ‘Co-Existentie’ en ‘In Transit’ in relatie tot het hedendaagse politieke en artistieke klimaat.
‘Co-existentie’ kan het best omschreven worden als ‘naast elkaar bestaan’ en ‘in transit’ als ‘in  beweging’- en ‘in verandering’ zijn.In de tentoonstelling ‘kwetsbaar’ staat de  ‘bewegende’ en de ‘veranderende’ mens centraal. Het omgaan met veranderingen, het verleggen van grenzen, de voortgang van tijd, maakt de mens tot wie zij is; maar het maakt haar gelijkertijd ook kwetsbaar.
De tentoonstelling ‘kwetsbaar’ is te zien van 15 december 2016 tot en met 15 januari 2017 en laat de [on]zichtbare mens in de stad zien, levend naast de ander, het toont de mens in haar overgang naar een andere levensfase en tot slot komt de breekbaarheid van de mens in haar meest tastbare vorm aan de orde; als individu.

De vijf deelnemende kunstenaars aan deze expositie maken ieder op hun wijze elementen van deze kwetsbaarheid zichtbaar en welhaast tastbaar.

Deelnemende kunstenaars:

Johan Nieuwenhuize
Eva LansinkAnneloes
Pabbruwee
Goran Turnšek
Camiella Warringa

Workshop
Op 7 januari 2017 organiseert Kadmium een workshop rondom het ‘Kwetsbare’ fotografische portret. Mede curator  van de tentoonstelling ‘Kwetsbaar’ Coen Dekkers zal na een inleiding een workshop  begeleiden rondom dit thema.
Tijd & plaats: 7 januari  13:00 -17:00
belangstelling mail: code.coen@planet.nl