Lessen van elders voor de Schieoevers van morgen

Lezing 28 maart 2018 20:00

Met dr. ir. Tom Daamen en dr. Wouter Jan Verheul, TU Delft (vakgroep Urban Development Management)

Wat zijn de kansen en potenties van de Delftse Schieoevers? Welke lessen kunnen geleerd worden van de ontwikkeling van oeverzones in andere steden met vergelijkbare uitdagingen? Welke leidraden biedt de wetenschap voor het vervolg van het planproces in Delft? Op basis van inspirerende voorbeelden geven twee TU-experts u een inkijk in de laatste inzichten op het terrein van gebiedsontwikkeling en gaan zij samen met u in gesprek over de Schieoevers van nu én die van morgen.

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.