Lezing

Programma

Wetenschap en Filosofie 3: Karl Popper (1902-1994)

Lezing 23 april 2019 20:00 stadslab

Lezing 3: door Jan Brouwer Karl Popper wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw. Hij is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non-wetenschap te scheiden en zijn verdediging […]

meer lezen ...

Hugo Grotius – De gouden gedachte

Lezing 25 april 2019 20:00 Podium

Inleiding Het Prinsenkwartier organiseert samen met Delfia Batavorum, TOPdelft, platform Delfse Bruggen en de Raad van Kerken een reeks van 6 lezingen en debatten over Hugo Grotius. De organisatie is erin geslaagd een aantal zeer interessante sprekers uit te nodigen. Het lijkt een goed idee meer aandacht te geven aan het fenomeen Grotius. Hij was […]

meer lezen ...

Hugo Grotius – De gouden gedachte

Lezing 09 mei 2019 20:00 Podium

Inleiding Het Prinsenkwartier organiseert samen met Delfia Batavorum, TOPdelft, platform Delfse Bruggen en de Raad van Kerken een reeks van 6 lezingen en debatten over Hugo Grotius. De organisatie is erin geslaagd een aantal zeer interessante sprekers uit te nodigen. Het lijkt een goed idee meer aandacht te geven aan het fenomeen Grotius. Hij was […]

meer lezen ...

Wetenschap en Filosofie 4: Georg Friedrich Hegel (1770 –1831)

Lezing 14 mei 2019 20:00 stadslab

Lezing 4: door Herman van Erp Onderzoeksvraag: De dialectische methode van Hegel komt vandaag de dag vaak naar voren in slagkreten als ‘innovatie is een synthese van bestaande zaken’, maar ook in ‘1+1=3’. Is met de these en antithese tot synthese een startschot gegeven om de relatie tussen weten en waarheid ter discussie te stellen? […]

meer lezen ...

Hugo Grotius – De gouden gedachte

Lezing 16 mei 2019 20:00

Inleiding Het Prinsenkwartier organiseert samen met Delfia Batavorum, TOPdelft, platform Delfse Bruggen en de Raad van Kerken een reeks van 6 lezingen en debatten over Hugo Grotius. De organisatie is erin geslaagd een aantal zeer interessante sprekers uit te nodigen. Het lijkt een goed idee meer aandacht te geven aan het fenomeen Grotius. Hij was […]

meer lezen ...

Wetenschap en Filosofie 5: Richard Rorty (1931-2007) en het Pragmatisme

Lezing 21 mei 2019 20:00 stadslab

Lezing 5: door Hans Tromp We onderzoeken in deze lezing wat de bijdragen van de wetenschap is aan de solidariteit tussen mensen en hoe de wetenschap daarin de verhouding vindt tussen enerzijds zekerheid bieden en anderzijds kennis verwerven om te handelen. Kosten: 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via […]

meer lezen ...

Wetenschap en Filosofie 6: Michel Foucault (1926-1984) en de normatieve professionele waarheid

Lezing 28 mei 2019 20:00 stadslab

Lezing 6: door Harry Kunneman In dit college onderzoeken we hoe de professionele werker, dus ook de wetenschapper het ware en misschien wel de waarheid in zijn of haar werk waar kan maken. Is het daarbij nodig professioneel normatief bezig te zijn en is dit de goede weg die leidt dit tot het goede: qua […]

meer lezen ...

Wetenschap en Filosofie 7: Reflectie op wetenschap, waarheid, vertrouwen en filosofie

Lezing 04 juni 2019 20:00 stadslab

Evaluatie onder leiding van Rob Hundman en Jan Brouwer Wetenschap is bijzonder belangrijk in en voor de huidige samenlevingen. Om deze bewering te staven hoeven we alleen maar te kijken naar wat we dagelijks gebruiken. De mobiele telefoon, computers, medicijnen, bruggen en wegen, vervoer in alle vormen en maten en ga zo maar door. Wat […]

meer lezen ...

Archief

Nationale museumweek

Lezing 25 april 2015 tot 26 april 2015 14:00 Podium door TOP Delft

Museumweek Museumgasten kunnen deelnemen aan een rondleiding over het Gouden Klooster of een rondleiding over de Gouden Kaart in Prinsenkwartier. Het tweede weekend, 25 en 26 april, kunnen bezoekers hun kennis verbreden bij verschillende gouden lezingen. Wat dacht je van een speciaal voor Nationale Museumweek samengestelde lezing over het leven en het wetenschappelijk onderzoek van […]

meer lezen ...

Vervolg op DAG22

Lezing 22 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Vervolg op DAG22 vormgeven aan Delft als stad van innovatie en participatie m.m.v. Bob van der Nol en Ira Spannenburg (gemeente) en deelnemers DAG22   Op 22 april 2015 zal het gesprek worden voortgezet. TOP biedt daarvoor het platform. Op deze avond delen we de uitkomsten van DAG22, en kijken we terug op het proces […]

meer lezen ...

Rousseau over Authenticiteit

Lezing 20 april 2015 20:00 Podium door Studium Generale

Grote denkers: Rousseau over Authenticiteit Grote Denkers over Moderne Idealen Wat wil de moderne mens? Natuurlijk: allereerst gelukkig zijn, maar hij streeft ook naar authenticiteit, autonomie en vrijheid. Grote filosofen zetten stevige vraagtekens bij deze moderne idealen. Rousseau over Authenticiteit De hedendaagse mens verlangt naar authenticiteit. Of het nu gaat om natuurlijk voedsel, het zoeken […]

meer lezen ...

Relatie kunst en levenswetenschappen

Lezing 15 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

De indringende relatie van kunst met de levenswetenschappen – Over de rol van kunst in het publieke en academische debat – door Robert Zwijnenberg, hoogleraar Uitwisseling tussen Kunst en Wetenschap, Leiden   Robert Zwijnenberg doet onderzoek en publiceert op het terrein van de Renaissance kunst en cultuur en op het gebied van de historische en […]

meer lezen ...

Intelligent cities, smart citizens

Lezing 13 april 2015 20:00 Podium door Delft Design

Intelligent cities & smart citizens Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design – TU Delft   Een van de antwoorden is: door ze te transformeren naar intelligente steden, steden waar de technologie een katalysator is voor sociale, economische en ecologische ontwikkeling! Deze avond gaat Arjan van Timmeren dit thema samen met ons verder uitdiepen. […]

meer lezen ...

Europese stedelijke agenda

Lezing 08 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Naar een Europese stedelijke agenda met Bas Verkerk, Paul Gerretsen en anderen o.l.v. Jan Kadijk   Het Comité van de Regio’s biedt plaatselijke en regionale overheden de gelegenheid hun mening over EU-wetgeving naar voren te brengen. Het Comité van de Regio’s telt momenteel 353 leden uit alle 28 EU-landen. Daartoe brengt het adviezen uit over […]

meer lezen ...

Leeravond

Lezing 01 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Leeravond over zelfredzaamheid, veerkracht en preventie In het kader van het nieuwe programma Wijken&Innovatie&Zorg organiseert TOP een leeravond over zelfredzaamheid, veerkracht en preventie. Dit gaat over hoe je zo lang mogelijk probeert gezond te blijven of, als er gezondheidsproblemen zich voordoen, hoe je daar zo goed mogelijk mee om gaat. Veerkracht helpt om met lastige […]

meer lezen ...

Leegte in Delft

Lezing 31 maart 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Verstedelijking in Nederland 1000 jaar ruimtelijke ordening omgaan met leegte in Delft Jan Evert Abrahamse, Kees van der Wiel, Reinout Rutte, Wim Weve   Maar hoe bijzonder is deze situatie? – De stadsplattegrond lijkt er een van continue groei en uitbreiding. De 20ste eeuw was er een van continue uitbreiding en groei. Maar dat ligt […]

meer lezen ...