Me Mass Hysteria

Expositie 30 november 2017 tot 07 januari 2018 Kadmium door Kadmium

ME, MASS AND HYSTERIA

Massahysterie, zowel positief als minder positief. Een persoonlijk gegeven kan uitgroeien tot een internationaal fenomeen.

Een dance event waar duizenden zichzelf ‘verliezen’ in de muziek, een vorm van massahysterie?

Of: biologisch eten, flippo’s verzamelen, Pokémons zoeken in Kijkduin, de massa aanranding in Keulen, Black Friday,  heksenverbrandingen, een geheel land huilend om de dood van de leider.

We doen zelf soms onbewust mee aan verschillende vormen van massa hysterie.
Wanneer ben je nog individu en wanneer ga je op in de massa?
Wanneer is dat fijn, goed en veilig en wanneer niet?

In deze tentoonstelling geven Jolanda Peeters en Gerrit Bruins hun visie hierop d.m.v. video projecties.

Daarnaast prikkelt Alina Androsowa met haar installatie onze ideeën over gender.

Annabel Essink laat de bezoekers zelf deelnemen aan de hysterie door vragen te stellen die daarna gepubliceerd worden op internet en dus voorgoed in de ether van de massa staan.

Het werk ‘Just being there’ van Jolanda Peeters en Gerrit Bruins onderzoekt het kantelpunt, dát moment dat maakt dat je als individu opgaat in de massa. Zij zien dit moment als een tijdelijk vacuüm, een moment waarin je zintuigen overbelast raken, je mentale gesteldheid verandert, referentiekaders wegvallen en er een versterkte focus op het ‘hier-en-nu’ ontstaat. Dit kan een moment zijn van vervreemding, verwarring, hysterie, maar het kan ook het moment zijn van synergie, van euforie van creativiteit.

Wat zeker is dat je in dit moment kritische drempels over gaat waar je eigenheid verdwijnt en je je bindt met iets nieuws: de dynamiek van de onbekende massa.

In het werk ‘Just being there’ onderzoeken de kunstenaars dit moment van overgave aan de hand van de volgende vragen:

  • Waar ligt het kantelpunt dat je als individu opgaat in de massa? Wat veroorzaakt dit kantelpunt, of welke omstandigheden leiden ertoe? Wat ervaar je dan precies?
  • Wat maakt dat mensen zich in een massa anders gedragen dan daarbuiten?
  • Wat zijn de kenmerken van dit gedrag van de massa, van buiten af gezien, waardoor het een imponerend effect heeft?

Bovenstaande vragen waren voor de kunstenaars leidend bij het ontwerpen van de installatie.

Over de kunstenaars

Jolanda Peeters en Gerrit Bruins kennen elkaar vanuit de Willem de Kooning Academie waar zij beiden zijn opgeleid tot autonoom beeldend kunstenaar. Zij maken onafhankelijk van elkaar eigen werk en met enige regelmaat gaan zij een partnerschap aan om installatiekunst te maken op locatie. Momenteel werken zij ook aan de realisatie van een groot kunstproject aan de oevers van de Nieuw Maas, genaamd ‘On the Waterline’.

Belangrijke eigenschappen van hun werk zijn principes zoals ruimtelijk, tijdelijk, multimediaal en interactief.

Wat hen bindt is de gezamenlijke drive en ambitie om de potentie van wat verborgen is in de interactie tussen de locatie, de beelden, de elementen zoals licht en schaduw en de toeschouwer te onderzoeken en zichtbaar te maken.

Meer informatie over de kunstenaars lees je hier.