Europese stedelijke agenda

Lezing 08 april 2015 20:00 Podium door TOP Delft

Naar een Europese stedelijke agenda

met Bas Verkerk, Paul Gerretsen en anderen o.l.v. Jan Kadijk

 

Het Comité van de Regio’s biedt plaatselijke en regionale overheden de gelegenheid hun mening over EU-wetgeving naar voren te brengen. Het Comité van de Regio’s telt momenteel 353 leden uit alle 28 EU-landen. Daartoe brengt het adviezen uit over voorstellen van de Commissie. In het advies over de stedelijke agenda worden onderwerpen belicht die ook voor steden als Delft van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn de rol van de kenniseconomie en het belang van samenwerking over bestuurlijke grenzen heen.

Het advies van Verkerk krijgt een vervolg. In 2015 worden voorbereidingen getroffen. In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Nederland zal daarbij aansturen op concrete afspraken over een stedelijke agenda.