Nieuwe inrichting van het St Agathaplein

Debat 26 januari 2016 20:00 Podium door Prinsenkwartier

De afgelopen tijd is door de bouwgroep van het Prinsenkwartier gewerkt aan een inrichtingsplan voor het Sint Agathaplein en aan ontwerp voor de ingangen en de buitenkant van het Prinsenkwartier. De jury die inderdaad de plannen van het PrinsenKwartier heeft beoordeeld vond dat er wat moest gebeuren.

Het is de hoogste tijd om de resultaten van deze voorstellen te delen met de gebruikers van deze ruimte. De avond bestaat uit twee voordrachten met de uitgewerkte voorstellen en een bespreking in een aantal groepen.