Cursus

Archief

uitgesteld: filosofie en economie; Huub Brouwer

Cursus 31 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Economische ongelijkheid neemt toe. Lees de boeken van Thomas Piketty. Toch zal er altijd ongelijkheid bestaan. Wanneer is het constructief en wanneer werkt het nadelig, en voor wie?  Kun je ongelijkheid in inkomen en vermogen zomaar vast te stellen. Hangt dit niet af van hoe je het bekijkt? Is ongelijkheid erg of hangt dat ook […]

meer lezen ...

uitgesteld: filosofie en economie; Gabriel van den Brink

Cursus 24 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Wat te doen aan ongelijkheden? Als er genoeg geld zou zijn om alle collectieve goederen voor iedereen in overvloed aan te bieden zou dat dan een zegen zijn? Zou een dergelijke overvloed een vorm van liefdadigheid zijn of is het iets anders en levert dit dan het goede op, en voor wie? Voor hen die […]

meer lezen ...

filosofie en economie; Govert Buijs

Cursus 10 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Economie van de vreugde en hoeveel is genoeg? Het idee van winst is noodzakelijk, ook de maximalisatie van winst, de beperkte regelgeving wat economisch en vooral financieel handelen betreft, hebben dit soort ideeën en structuren niet geleid tot het gewoon vinden van het gaan voor het maximale, koste wat het kost. Van hard werken is […]

meer lezen ...

filosofie en economie; Sander Boon

Cursus 03 maart 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Monetaire verhoudingen: markt – politiek Het is inmiddels al een veel besproken onderwerp: geld is er genoeg, maar waar wordt het voor gebruikt en vooral wie bezit het geld? Duidelijk is dat veel geld in handen is van marktpartijen: bedrijven, maar vooral ook individuen, vaak oprichters en dus grootaandeelhouders van grote en machtige bedrijven. Kun […]

meer lezen ...

Filosofie en economie

Cursus 11 februari 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Arjo Klamer over de voortbrenging van het goede Veel feiten over groei van geld en goederen en verdelingen geven aanleiding tot het stellen van morele vragen over de economie. Dit is niet het enige. Niet alleen economisch is te beargumenteren dat moraliteit en marktwerking samenhangen, ook evolutionair. Is vertrouwen stellen in elkaar niet een uitdaging […]

meer lezen ...

filosofie en economie Karim Benammar: Overvloed

Cursus 28 januari 2020 20:00 Podium door Prinsenkwartier

Uitgangspunt van het bestaande kapitalisme is schaarste. Dit is gebaseerd op de idee dat iedereen onbegrensde verlangens heeft en nieuwe behoeftes ontstaan. Is dat wel zo? Als je kijkt wat er wordt weggegooid aan voedsel, kleding en apparaten lijkt er overvloed te zijn. Dit geldt zeker als we zien hoeveel geld er is. En toch, […]

meer lezen ...

filosofie en economie

Cursus 21 januari 2020 20:00 Podium door TOP Delft

Staat de economie en ons geldwezen, in de vorm van neoliberaal marktdenken op omvallen, of is zij sterker dan ooit? Staat zij werkelijk onder druk van ontwikkelingen in de ecologie, de alsmaar schever wordende verdelingen van inkomen en kapitaal. En laten we niet vergeten de verschuivende machtsverdelingen: meer macht voor een beperkt aantal bedrijven en […]

meer lezen ...

Wetenschap en Filosofie 4: Georg Friedrich Hegel (1770 –1831)

Cursus 14 mei 2019 20:00 stadslab

Door Herman van Erp Onderzoeksvraag: De dialectische methode van Hegel komt vandaag de dag vaak naar voren in slagkreten als ‘innovatie is een synthese van bestaande zaken’, maar ook in ‘1+1=3’. Is met de these en antithese tot synthese een startschot gegeven om de relatie tussen weten en waarheid ter discussie te stellen? Kosten: 30 […]

meer lezen ...