Politiek en Filosofie: Arthur Weststeijn

Cursus 11 december 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Thema: Proeftuin Italië

Inleiding

Zij die politiek actief zijn, en daarbij denken we aan veel meer betrokkenen dan raadsleden, wethouders, kamerleden en ministers. Elke burger kan politiek actief zijn, en vele zijn dit ook. Het zijn mensen die daadkracht tonen, die een richting in willen slaan. Niet alleen voor hun eigen welbevinden, maar van anderen: individuen en groepen. Het politieke is een richtinggevende daadkracht tonen, steun daarvoor te verzamelen en zo je doelen te realiseren. Met één belangrijke kanttekening. In deze dadendrang is het ook de bedoeling mensen gemeenschappelijkheid te laten ervaren.  Zodat de samenleving die verandert wel het thuis voor een ieder blijft of in ieder geval wordt. Kan de filosofie hier aan bijdragen?

In deze cursus willen beter leren begrijpen wat de politiek doet en niet doet. Moet het zo, zou het anders kunnen? En vooral kunnen we er zelf wat aan doen?

Proeftuin Italië

Proeftuin Italië biedt een nieuwe visie op Italië als juist de trendsetter van de moderne
politiek. Sinds de eenwording in 1861 heeft het land namelijk een voortdurende reeks
experimenten gelanceerd om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Die
Italiaanse experimenten zijn vervolgens elders nagevolgd: Mussolini introduceerde het
fascisme ver voordat Hitler de macht greep, Berlusconi wees de populisten in Europa en
Amerika al in de jaren negentig de weg. En nu doet de 5-sterren beweging van zich spreken.
Historicus Pepijn Corduwener is gespecialiseerd in de geschiedenis van democratie in
naoorlogs Europa. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht en
publiceerde eerder The Problem of Democracy in Postwar Europe.

Voor het volledige programma kijk hier: Programma Politiek en Filosofie 2018

Spreker

Arthur Weststeijn

Kosten

De 11 lezingen kosten in z’n geheel €60. Er is plaats voor maximaal 50 personen. (het is ook mogelijk om losse lezing bij te wonen voor €7,50)

Data

De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur.

Overzicht aankomende cursussen:

18-12-2018
Afsluiting en discussie – Hubertus Bahorie

Aanmelding

Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatieve Prinsenkwartier.