Politiek en Filosofie: Dirk de Schutter

Cursus 09 oktober 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Thema: Het waagstuk van de politiek

Inleiding

Zij die politiek actief zijn, en daarbij denken we aan veel meer betrokkenen dan raadsleden, wethouders, kamerleden en ministers. Elke burger kan politiek actief zijn, en vele zijn dit ook. Het zijn mensen die daadkracht tonen, die een richting in willen slaan. Niet alleen voor hun eigen welbevinden, maar van anderen: individuen en groepen. Het politieke is een richtinggevende daadkracht tonen, steun daarvoor te verzamelen en zo je doelen te realiseren. Met één belangrijke kanttekening. In deze dadendrang is het ook de bedoeling mensen gemeenschappelijkheid te laten ervaren.  Zodat de samenleving die verandert wel het thuis voor een ieder blijft of in ieder geval wordt. Kan de filosofie hier aan bijdragen?

In deze cursus willen beter leren begrijpen wat de politiek doet en niet doet. Moet het zo, zou het anders kunnen? En vooral kunnen we er zelf wat aan doen?

Het waagstuk van de politiek

Hannah Arendt confronteert ons in Het waagstuk van de politiek met de vraag hoe we moeten omgaan met liegende politici. Wat mogen we doen wanneer die politici de democratische rechtsstaat in gevaar brengen? We verkennen dit waagstuk op basis van een boekje van Hannah Arendt, vertaald door Dirk de Schutter. Arendt’s ideeën zijn actueler dan ooit. Op erudiete wijze fileert ze niet alleen het gedrag van politici, maar ook dat van ons burgers.

Voor het volledige programma kijk hier: Programma Politiek en Filosofie 2018

Spreker

Dirk de Schutter

Kosten

De 11 lezingen kosten in z’n geheel €60. Er is plaats voor maximaal 50 personen. (het is ook mogelijk om losse lezing bij te wonen voor €7,50)

Data

De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur.

Overzicht aankomende cursussen:

16-10-2018
Overspannen democratie – Gijs van Oenen

23-10-2018
Maatschappelijke instituten en democratie – Kristine Leenman

30-10-2018
Meer en meer geld, status en roem of delen – Jasper Schaaf

13-11-2018
Gemeenschapszin: omgaan met verschillen – Marja van Bijsterveldt

20-11-2018
Hoe werkt lokale democratie in feite? – Marije van der Berg

27-11-2018
Referenda en andere democratische mogelijkheden. – Jan Brouwer

04-12-2018
Zijn we allemaal politici? – Sandra Kensen

11-12-2018
Proeftuin Italie – Arthur Weststeijn

18-12-2018
Afsluiting en discussie – Hubertus Bahorie

Aanmelding

Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatieve Prinsenkwartier.