Politiek en Filosofie: Jasper Schaaf

Cursus 30 oktober 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Thema:  Meer en meer geld, status en roem of delen

Inleiding

Zij die politiek actief zijn, en daarbij denken we aan veel meer betrokkenen dan raadsleden, wethouders, kamerleden en ministers. Elke burger kan politiek actief zijn, en vele zijn dit ook. Het zijn mensen die daadkracht tonen, die een richting in willen slaan. Niet alleen voor hun eigen welbevinden, maar van anderen: individuen en groepen. Het politieke is een richtinggevende daadkracht tonen, steun daarvoor te verzamelen en zo je doelen te realiseren. Met één belangrijke kanttekening. In deze dadendrang is het ook de bedoeling mensen gemeenschappelijkheid te laten ervaren.  Zodat de samenleving die verandert wel het thuis voor een ieder blijft of in ieder geval wordt. Kan de filosofie hier aan bijdragen?

In deze cursus willen beter leren begrijpen wat de politiek doet en niet doet. Moet het zo, zou het anders kunnen? En vooral kunnen we er zelf wat aan doen?

Meer en meer geld, status en roem of delen

Is de deeleconomie een antwoord op hebzucht en doorgeslagen individualisering? In een door en door geïndividualiseerde cultuur, zijn er gelukkig nog velen die sociaal denken. Dat is knap. Een thema is de deeleconomie. Niet meer alles hebben, maar samen gebruiken, door lenen, gezamenlijk bezit, collectief regelen, enzovoort. Althans, we bedoelen de echte oorspronkelijke deeleconomie zonder winstoogmerk, niet de commerciële niche. Een andere economie, ja! Deeleconomie, ja! Neoliberalisme voorbij? In ieder geval hebben veel mensen daarvan hun buik meer dan vol. Socialisme in nieuw jasje? Je stuit op machtsvragen, op vragen over bezit van grondstoffen en land, over rendement en inkomen, over echt en vooral vermeend eigenbelang. Jasper Schaaf (1950) publiceerde over filosofie, sociale geschiedenis en politiek. Onder meer over Karl Marx, Joseph Dietzgen, Ludwig Feuerbach en Spinoza. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek: Actief socialisme en vrijheid – Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking.

Voor het volledige programma kijk hier: Programma Politiek en Filosofie 2018

Spreker

Jasper Schaaf

Kosten

De 11 lezingen kosten in z’n geheel €60. Er is plaats voor maximaal 50 personen. (het is ook mogelijk om losse lezing bij te wonen voor €7,50)

Data

De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur.

Overzicht aankomende cursussen:

13-11-2018
Gemeenschapszin: omgaan met verschillen – Marja van Bijsterveldt

20-11-2018
Hoe werkt lokale democratie in feite? – Marije van der Berg

27-11-2018
Referenda en andere democratische mogelijkheden. – Jan Brouwer

04-12-2018
Zijn we allemaal politici? – Sandra Kensen

11-12-2018
Proeftuin Italie – Arthur Weststeijn

18-12-2018
Afsluiting en discussie – Hubertus Bahorie

Aanmelding

Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatieve Prinsenkwartier.