Politiek en Filosofie: Marije van der Berg

Cursus 20 november 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Thema: Hoe werkt lokale democratie in feite?

Inleiding

Zij die politiek actief zijn, en daarbij denken we aan veel meer betrokkenen dan raadsleden, wethouders, kamerleden en ministers. Elke burger kan politiek actief zijn, en vele zijn dit ook. Het zijn mensen die daadkracht tonen, die een richting in willen slaan. Niet alleen voor hun eigen welbevinden, maar van anderen: individuen en groepen. Het politieke is een richtinggevende daadkracht tonen, steun daarvoor te verzamelen en zo je doelen te realiseren. Met één belangrijke kanttekening. In deze dadendrang is het ook de bedoeling mensen gemeenschappelijkheid te laten ervaren.  Zodat de samenleving die verandert wel het thuis voor een ieder blijft of in ieder geval wordt. Kan de filosofie hier aan bijdragen?

In deze cursus willen beter leren begrijpen wat de politiek doet en niet doet. Moet het zo, zou het anders kunnen? En vooral kunnen we er zelf wat aan doen?

Hoe werkt lokale democratie in feite?

Marije spreekt over de lokale democratie anno nu en de rol van gemeenteraden daarin. Ze heeft haar sporen verdiend zowel in de praktijk (gemeenteraadslid en lokaal initiatiefnemer) als onderzoeker en adviseur, en kwam de laatste jaren op tientallen plekken in het land bij lokale `democratische experimenten`. Ze kan daar smakelijk over vertellen en heeft er lol in
om de bestuurskundige theorie plat te slaan in heldere one-liners, aangevuld met voorbeelden uit de lokale democratische praktijk.

Voor het volledige programma kijk hier: Programma Politiek en Filosofie 2018

Spreker

Marije van der Berg

Kosten

De 11 lezingen kosten in z’n geheel €60. Er is plaats voor maximaal 50 personen. (het is ook mogelijk om losse lezing bij te wonen voor €7,50)

Data

De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur.

Overzicht aankomende cursussen:

27-11-2018
Referenda en andere democratische mogelijkheden. – Jan Brouwer

04-12-2018
Zijn we allemaal politici? – Sandra Kensen

11-12-2018
Proeftuin Italie – Arthur Weststeijn

18-12-2018
Afsluiting en discussie – Hubertus Bahorie

Aanmelding

Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatieve Prinsenkwartier.