Politiek en Filosofie: Marja van Bijsterveldt

Cursus 13 november 2018 20:00 Podium door TOP Delft

Thema: Gemeenschapszin: omgaan met verschillen

Inleiding

Zij die politiek actief zijn, en daarbij denken we aan veel meer betrokkenen dan raadsleden, wethouders, kamerleden en ministers. Elke burger kan politiek actief zijn, en vele zijn dit ook. Het zijn mensen die daadkracht tonen, die een richting in willen slaan. Niet alleen voor hun eigen welbevinden, maar van anderen: individuen en groepen. Het politieke is een richtinggevende daadkracht tonen, steun daarvoor te verzamelen en zo je doelen te realiseren. Met één belangrijke kanttekening. In deze dadendrang is het ook de bedoeling mensen gemeenschappelijkheid te laten ervaren.  Zodat de samenleving die verandert wel het thuis voor een ieder blijft of in ieder geval wordt. Kan de filosofie hier aan bijdragen?

In deze cursus willen beter leren begrijpen wat de politiek doet en niet doet. Moet het zo, zou het anders kunnen? En vooral kunnen we er zelf wat aan doen?

Gemeenschapszin: omgaan met verschillen

Er gaat geen dag voorbij of de multiculturele samenleving komt in het nieuws. Meestal in de vorm van verschil en scheiding. Cultuur verschillen niet alleen tussen geloven, ook tussen hen met veel en weinig inkomen, soort en niveau van opleiding. We lijken elkaar niet te verstaan, we ontmoeten elkaar niet voldoende en willen dit misschien niet meer. Faalt hier de politiek,
de instituten of wij allemaal? We onderzoeken of de politiek niet bij uitstek bedoeld is om gemeenschapszin te laten ontstaan. Hoe doet ze dit en kan het anders, beter? Marja van Bijsterveld is thans burgermeester van Delft en heeft een zeer ruimte politieke ervaring op alle bestuurlijke niveaus.

Voor het volledige programma kijk hier: Programma Politiek en Filosofie 2018

Spreker

Marja van Bijsterveldt

Kosten

De 11 lezingen kosten in z’n geheel €60. Er is plaats voor maximaal 50 personen. (het is ook mogelijk om losse lezing bij te wonen voor €7,50)

Data

De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur.

Overzicht aankomende cursussen:

20-11-2018
Hoe werkt lokale democratie in feite? – Marije van der Berg

27-11-2018
Referenda en andere democratische mogelijkheden. – Jan Brouwer

04-12-2018
Zijn we allemaal politici? – Sandra Kensen

11-12-2018
Proeftuin Italie – Arthur Weststeijn

18-12-2018
Afsluiting en discussie – Hubertus Bahorie

Aanmelding

Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatieve Prinsenkwartier.